Katalog Projektów

Filtry

wszystkich: 562

wyczyść

 1. 2018

 2. MZP Efektuacyjny model zespołu przedsiębiorczego. Jak działają przedsiębiorcze zespoły odnoszące sukces.

  Kierownik projektu: dr Beata Krawczyk-Bryłka   Finansowanie projektu: OPUS
  Projekt realizowany w Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego z dnia 2018-01-23
 3. Fotoaktywne struktury hybrydowe do zastosowań fotowoltaicznych

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Waldemar Stampor   Finansowanie projektu: OPUS
  Projekt realizowany w Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych z dnia 2018-03-27
 4. Molekularny mechanizm sprzężenia mechanochemicznego w syntazie ATP jako punkt wyjścia do opracowania nowych leków przeciwdrobnoustrojowych

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Czub   Finansowanie projektu: SONATA_BIS
  Projekt realizowany w Katedra Chemii Fizycznej z dnia 2018-04-08
 5. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej

  Kierownik projektu: dr Anna Wałek   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Biuro Biblioteki Głównej zgodnie z porozumieniem POWR.03.04.00.00-DO11/17 z dnia 2017-11-27
 6. MORSE Teoria Morse'a w układach hamiltonowskich

  Kierownik projektu: dr hab. Joanna Janczewska   Finansowanie projektu: BEETHOVEN
  Projekt realizowany w Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zgodnie z porozumieniem UMO-2016/23/G/ST1/04081 z dnia 2018-01-02
 7. Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Biuro Rektora zgodnie z porozumieniem POWR.03.05.00-00-z044/17
 8. 2017

 9. BioBIGG Bioekonomia w Obszarze Południowego Bałtyku: Innowacje oparte na wykorzystaniu biomasy i rozwoju terenów zielonych

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz   Finansowanie projektu: Europejska Wspólnota Terytorialna
  Projekt realizowany w Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej zgodnie z porozumieniem STHB.01.02.00-DK-0086/16 z dnia 2017-08-29
 10. Budowa reputacji i zaufania w systemach teleinformatycznych w warunkach wirtualnej anonimowości i ślepego wyboru dostawców usług

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Jerzy Konorski   Finansowanie projektu: OPUS
  Projekt realizowany w Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zgodnie z porozumieniem UMO-2016/21/B/ST6/03146 z dnia 2017-07-25
 11. Go!Green Go!Green - Inter Applied Chemistry Program

  Kierownik projektu: dr hab. Christian Jungnickel   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Wydział Chemiczny zgodnie z porozumieniem POWR.03.03.00-00-M057-16 z dnia 2017-02-21
 12. Inkubator Innowacyjności+ Inkubator Innowacyjności+

  Kierownik projektu: mgr inż. Jerzy Buszke   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  Projekt realizowany w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii z dnia 2017-03-28
 13. Inżyniera Danych - Międzynarodowy Program Kształcenia Politechniki Gdańskiej

  Kierownik projektu: dr hab. Julita Wasilczuk   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Administracja Wydziału Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem POWR.03.03.00-00-M080-16 z dnia 2017-02-21
 14. aCIRET Klaster praktyk zawodowych dla inżynierów przyszłości

  Kierownik projektu: dr inż. Marek Chodnicki   Finansowanie projektu: ERASMUS +
  Projekt realizowany w Dziekanat Wydziału Mechanicznego zgodnie z porozumieniem 585151-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-VET-APPREN
 15. Kompetencje siłą napędową sukcesu studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

  Kierownik projektu: dr Justyna Kujawska   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Wydział Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem POWR.03.01.00-00-K304-16 z dnia 2017-02-21
 16. WaterPUCK Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Zima   Finansowanie projektu: BIOSTRATEG
  Projekt realizowany w Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska z dnia 2017-11-29
 17. Nanostruktury i symulacje komputerowe w inżynierii materiałowej

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Agnieszka Witkowska   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zgodnie z porozumieniem POWR.03.03.00-00M056-16 z dnia 2017-02-21
 18. GoPHy MiCO Podstawy zjawisk związanych z uwodnieniem tlenków o mieszanym przewodnictwie

  Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń   Finansowanie projektu: ERA-NET
  Projekt realizowany w Katedra Fizyki Ciała Stałego zgodnie z porozumieniem UMO-2016/22/Z/ST5/00691 z dnia 2017-07-31
 19. RBR Przywrócenie żywotności Bałtyku

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan Hupka   Finansowanie projektu: Europejska Wspólnota Terytorialna
  Projekt realizowany w Wydział Chemiczny zgodnie z porozumieniem STHB.02.02.00-22-0092/16-00
 20. InterPhD II Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Katedra Technologii Leków i Biochemii z dnia 2017-09-24
 21. AgileSafe Rozwój współpracy pomiędzy SINTEF a grupą badawczą Information Assurance WETI Politechniki Gdańskiej

  Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Łukasiewicz   Finansowanie projektu: Polsko-Norweski Fundusz Współpracy Dwustronnej
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Oprogramowania zgodnie z porozumieniem FWD/39/2017 z dnia 2017-07-06
 22. Studia nad wykorzystaniem lewitacji akustycznej wywołanej efektem Poisson'a do bezstykowego transportu lekkich obiektów

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk   Finansowanie projektu: OPUS
  Projekt realizowany w Wydział Mechaniczny z dnia 2017-07-09
 23. Productive 4.0 Systemy elektroniczne i teleinformatyczne dla cyfryzacji przemysłu i optymalizacji zarządzania łańcuchem dostaw w całym cyklu życia produktu

  Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Kulas   Finansowanie projektu: HORYZONT 2020
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej zgodnie z porozumieniem 737459 — PRODUCTIVE4.0 — H2020-ECSEL-2016-2-IA-two-stage z dnia 2017-05-14
 24. DiaX-plode Ultra-czułe opto-elektrochemiczne metody wykrywania płynnych materiałów wybuchowych oraz produktów do ich produkcji

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Bogdanowicz   Finansowanie projektu: Program naukowy NATO
  Projekt realizowany w Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zgodnie z porozumieniem SPS G5147
 25. SCOTT Wiarygodność i bezpieczeństwo komunikacji dla Internetu Rzeczy

  Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Kulas   Finansowanie projektu: HORYZONT 2020
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej zgodnie z porozumieniem 737459 — PRODUCTIVE4.0 — H2020-ECSEL-2016-2-IA-two-stage z dnia 2017-05-17
 26. SNOwMan Wspieranie innowacji nietechnologicznych w MSP zarządzanych przez właściciela- menadżera

  Kierownik projektu: dr hab. Julita Wasilczuk   Finansowanie projektu: Europejska Wspólnota Terytorialna
  Projekt realizowany w Wydział Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem #R053 z dnia 2017-08-28
 27. INTRAS Wspólny magisterski program nauczania z zakresu ITS na uczelniach Uzbekistanu

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Joanna Żukowska   Finansowanie projektu: ERASMUS +
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu zgodnie z porozumieniem 586292-EPP-1-2017-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP z dnia 2017-12-19
 28. 2016

 29. COALA Algorytm sterowania i sterownik do podnoszenia sprawności hybrydowych systemów zasilania opartych na ogniwach paliwowych z elektrolitem polimerowym w różnych zastosowaniach

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki   Finansowanie projektu: Polsko-Niemiecki Program na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
  Projekt realizowany w Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej zgodnie z porozumieniem STAIR/6/2016
 30. Aromatyczne aminotransferazy z Candida albicans jako cele molekularne w chemoterapii przeciwgrzybowej.

  Kierownik projektu: dr inż. Iwona Gabriel   Finansowanie projektu: OPUS
  Projekt realizowany w Katedra Technologii Leków i Biochemii z dnia 2016-02-14
 31. Badania teoretyczne związku antyferromagnetycznego NpPt2In7

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Klimczuk   Finansowanie projektu: PRELUDIUM
  Projekt realizowany w Katedra Fizyki Ciała Stałego z dnia 2016-03-02
 32. Badanie procesów odpowiedzialnych za powstawanie nanostruktur w metodzie FEBID (focused electron beam induced deposition).

  Kierownik projektu: Sylwia Stefanowska   Finansowanie projektu: DIAMENTOWY GRANT
  Projekt realizowany w Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej z dnia 2016-11-20
 33. LNO Badanie wysokotemperaturowych właściwości materiałów ceramicznych za pomocą analizy termicznej

  Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń   Finansowanie projektu: IUVENTUS PLUS
  Projekt realizowany w Katedra Fizyki Ciała Stałego z dnia 2016-10-18
 34. SCOTT_2 Badanie zróżnicowania ładunków zanieczyszczeń antropogenicznych transportowanych w wodach zasilających peryglacjalną rzekę Scotta (Fiord Bellsund, Spitsbergen) przy ich modyfikacji pod wpływem wód opadowych

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska   Finansowanie projektu: PRELUDIUM
  Projekt realizowany w Wydział Chemiczny z dnia 2016-02-29
 35. Do kariery, gotowi, START! - Zawodowcy na mecie

  Kierownik projektu: mgr Monika Downar   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Biuro Karier zgodnie z porozumieniem POWR.03.01.00-00-B027/15 z dnia 2016-06-07
 36. TKIS Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku pracy

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Wydział Mechaniczny zgodnie z porozumieniem POWR.03.01.00-IP-.08-00-NPK/16 z dnia 2017-01-16
 37. EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SEKTORZE PUBLICZNYM- ZARZADZANIE ENERGIĄ W GMINACH I POWIATACH EDYCJA II 2016/2017 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - zarządzanie energią w gminach i powiatach 2016/2017

  Kierownik projektu: dr inż. Izabela Sadowska   Finansowanie projektu: WFOŚ
  Projekt realizowany w Katedra Elektroenergetyki z dnia 2016-05-08
 38. RID 3C Efektywność przekroju 2+1 pasowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchu

  Kierownik projektu: dr inż. Lech Michalski   Finansowanie projektu: Rozwój Innowacji Drogowych
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu zgodnie z porozumieniem DZP/RID-I-55/10/NCBR/2016 z dnia 2016-02-25
 39. EDISOn Electromagnetic Design of fexIble SensOrs

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej zgodnie z porozumieniem TEAM TECH/2016-1/6 z dnia 2016-12-05
 40. BDD Elektrochemiczna modyfikacja elektrod z cienkowarstwowego diamentu domieszkowanego borem (BDD)

  Kierownik projektu: dr inż. Jacek Ryl   Finansowanie projektu: SONATA
  Projekt realizowany w Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej z dnia 2016-02-01
 41. Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznych

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki   Finansowanie projektu: OPUS
  Projekt realizowany w Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z dnia 2016-01-27
 42. ENABLE-S3 Europejska inicjatywa umożliwiająca walidację wysoce zautomatyzowanych, bezpiecznych systemów

  Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Kulas   Finansowanie projektu: HORYZONT 2020
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej zgodnie z porozumieniem 692455 z dnia 2016-05-10
 43. ENABLE-S3 Europejska inicjatywa umożliwiająca walidację wysoce zautomatyzowanych, bezpiecznych systemów

  Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Kulas   Finansowanie projektu: Premia na Horyzoncie
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej zgodnie z porozumieniem 341550/PnH/2016 z dnia 2016-11-15
 44. Exchange traded funds jako innowacyjne produkty na rynkach finansowych: determinanty rozwoju i wpływ na system finansowy. Doświadczenia krajów europejskich, implikacje dla Polski.

  Kierownik projektu: dr Adam Marszk   Finansowanie projektu: SONATA
  Projekt realizowany w Katedra Nauk Ekonomicznych zgodnie z porozumieniem UMO-2015/19/D/HS4/00399 z dnia 2016-06-13
 45. Filozofia kultury Ernsta Cassirera

  Kierownik projektu: dr hab. Przemysław Parszutowicz   Finansowanie projektu: HARMONIA
  Projekt realizowany w Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych z dnia 2016-04-26
 46. Geometryczno-wytrzymałościowa analiza historycznych połączeń ciesielskich

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Izabela Lubowiecka   Finansowanie projektu: OPUS
  Projekt realizowany w Katedra Mechaniki Budowli z dnia 2016-01-25
 47. Identyfikacja organicznych substancji barwiących stosowanych przez XIX-wiecznych polskich artystów. Badanie wpływu promieniowania UV na proces starzenia się barwników, identyfikacja produktów ich rozkładu.

  Kierownik projektu: Olga Otłowska   Finansowanie projektu: PRELUDIUM
  Projekt realizowany w Wydział Chemiczny z dnia 2016-02-21
 48. Instrumentalizacja pomiaru zapachu z zastosowaniem elektronicznego nosa

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik   Finansowanie projektu: OPUS
  Projekt realizowany w Katedra Chemii Analitycznej z dnia 2016-07-06
 49. TEACHENER Integracja nauk technicznych i społecznych w nauczaniu o energtyce na uczelniach technicznych

  Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Augusiak   Finansowanie projektu: ERASMUS +
  Projekt realizowany w Katedra Elektroenergetyki zgodnie z porozumieniem 2016-1-PL01-KA203-026286
 50. SmartPS Inteligentny System Napędowy

  Kierownik projektu: dr inż. Karol Niklas   Finansowanie projektu: ERA-NET
  Projekt realizowany w Katedra Technologii Obiekt.Pływaj.,Syst.Jak.i Mate zgodnie z porozumieniem MARTECII/SmartPS/4/2016 z dnia 2016-12-20
 51. Intensyfikacja wymiany ciepła w dwufazowym obiegu termosyfonowym z miniszczelinowym parownikiem

  Kierownik projektu: dr inż. Michał Klugmann   Finansowanie projektu: SONATA
  Projekt realizowany w Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej z dnia 2016-10-16
 52. Jean Monnet Chair in Economics

  Kierownik projektu: dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz   Finansowanie projektu: ERASMUS +
  Projekt realizowany w Katedra Nauk Ekonomicznych zgodnie z porozumieniem Decision n. 2016 - 2414 / 001 - 001 Project n.-574599-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-CHAIR z dnia 2016-09-21
 53. LABORATORIUM KOMPETENCJI – Podniesienie jakości edukacji ogólnej wiejskiej Gminy Sadlinki poprzez wsparcie uczniów oraz nauczycieli w rozwijaniu kompetencji kluczowych wymaganych na rynku pracy.

  Kierownik projektu: dr inż. Leszek Wicikowski   Finansowanie projektu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  Projekt realizowany w Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zgodnie z porozumieniem RPPM.03.02.01-22-0012/15-00 z dnia 2016-10-27
 • Podział alfabetyczny