Katalog Projektów

Filtry

wszystkich: 584

wyczyść

 1. 2018

 2. Akredytacja CEEMAN IQA

  Kierownik projektu: dr Magdalena Popowska   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Dziekanat Wydziału Zarządzania i Ekonomii z dnia 2018-04-30
 3. CRUNCH CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS

  Kierownik projektu: dr inż. arch. Joanna Bach-Głowińska   Finansowanie projektu: ERA-NET
  Projekt realizowany w Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego zgodnie z porozumieniem UMO-2017/25/Z/HS6/03050 z dnia 2018-06-13
 4. MZP Efektuacyjny model zespołu przedsiębiorczego. Jak działają przedsiębiorcze zespoły odnoszące sukces.

  Kierownik projektu: dr Beata Krawczyk-Bryłka   Finansowanie projektu: OPUS
  Projekt realizowany w Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego z dnia 2018-01-24
 5. Fotoaktywne struktury hybrydowe do zastosowań fotowoltaicznych

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Waldemar Stampor   Finansowanie projektu: OPUS
  Projekt realizowany w Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych z dnia 2018-03-28
 6. SECREDAS Mechanizmy bezpieczeństwa dla niezawodnych systemów zautomatyzowanych

  Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Kulas   Finansowanie projektu: HORYZONT 2020
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej zgodnie z porozumieniem 783119 — SECREDAS
 7. Molekularny mechanizm sprzężenia mechanochemicznego w syntazie ATP jako punkt wyjścia do opracowania nowych leków przeciwdrobnoustrojowych

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Czub   Finansowanie projektu: SONATA_BIS
  Projekt realizowany w Katedra Chemii Fizycznej z dnia 2018-04-09
 8. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej

  Kierownik projektu: dr Anna Wałek   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Biuro Biblioteki Głównej zgodnie z porozumieniem POWR.03.04.00.00-DO11/17 z dnia 2017-11-28
 9. Re-akredytacja AMBA

  Kierownik projektu: dr Barbara Geniusz-Stepnowska   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Administracja Wydziału Zarządzania i Ekonomii z dnia 2018-05-21
 10. MORSE Teoria Morse'a w układach hamiltonowskich

  Kierownik projektu: dr hab. Joanna Janczewska   Finansowanie projektu: BEETHOVEN
  Projekt realizowany w Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zgodnie z porozumieniem UMO-2016/23/G/ST1/04081 z dnia 2018-01-03
 11. Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Biuro Rektora zgodnie z porozumieniem POWR.03.05.00-00-z044/17
 12. Zmiany charakterystyk hydrologicznych i klimatycznych i ich wpływ na naturalne ekosystemy mokradłowe w latach 1900-2100

  Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Berezowski   Finansowanie projektu: SONATA
  Projekt realizowany w Katedra Systemów Geoinformatycznych z dnia 2018-04-19
 13. 2017

 14. BioBIGG Bioekonomia w Obszarze Południowego Bałtyku: Innowacje oparte na wykorzystaniu biomasy i rozwoju terenów zielonych

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz   Finansowanie projektu: Europejska Wspólnota Terytorialna
  Projekt realizowany w Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej zgodnie z porozumieniem STHB.01.02.00-DK-0086/16 z dnia 2017-08-30
 15. Budowa reputacji i zaufania w systemach teleinformatycznych w warunkach wirtualnej anonimowości i ślepego wyboru dostawców usług

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Jerzy Konorski   Finansowanie projektu: OPUS
  Projekt realizowany w Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zgodnie z porozumieniem UMO-2016/21/B/ST6/03146 z dnia 2017-07-26
 16. Go!Green Go!Green - Inter Applied Chemistry Program

  Kierownik projektu: dr hab. Christian Jungnickel   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Wydział Chemiczny zgodnie z porozumieniem POWR.03.03.00-00-M057-16 z dnia 2017-02-22
 17. Inkubator Innowacyjności+ Inkubator Innowacyjności+

  Kierownik projektu: mgr inż. Jerzy Buszke   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  Projekt realizowany w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii z dnia 2017-03-29
 18. Inżyniera Danych - Międzynarodowy Program Kształcenia Politechniki Gdańskiej

  Kierownik projektu: dr hab. Julita Wasilczuk   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Administracja Wydziału Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem POWR.03.03.00-00-M080-16 z dnia 2017-02-22
 19. aCIRET Klaster praktyk zawodowych dla inżynierów przyszłości

  Kierownik projektu: dr inż. Marek Chodnicki   Finansowanie projektu: ERASMUS +
  Projekt realizowany w Dziekanat Wydziału Mechanicznego zgodnie z porozumieniem 585151-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-VET-APPREN
 20. Kompetencje siłą napędową sukcesu studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

  Kierownik projektu: dr Justyna Kujawska   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Wydział Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem POWR.03.01.00-00-K304-16 z dnia 2017-02-22
 21. WaterPUCK Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Zima   Finansowanie projektu: BIOSTRATEG
  Projekt realizowany w Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska z dnia 2017-11-30
 22. Nanostruktury i symulacje komputerowe w inżynierii materiałowej

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Agnieszka Witkowska   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zgodnie z porozumieniem POWR.03.03.00-00M056-16 z dnia 2017-02-22
 23. GoPHy MiCO Podstawy zjawisk związanych z uwodnieniem tlenków o mieszanym przewodnictwie

  Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń   Finansowanie projektu: ERA-NET
  Projekt realizowany w Katedra Fizyki Ciała Stałego zgodnie z porozumieniem UMO-2016/22/Z/ST5/00691 z dnia 2017-08-01
 24. RBR Przywrócenie żywotności Bałtyku

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan Hupka   Finansowanie projektu: Europejska Wspólnota Terytorialna
  Projekt realizowany w Wydział Chemiczny zgodnie z porozumieniem STHB.02.02.00-22-0092/16-00
 25. InterPhD II Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Katedra Technologii Leków i Biochemii z dnia 2017-09-25
 26. AgileSafe Rozwój współpracy pomiędzy SINTEF a grupą badawczą Information Assurance WETI Politechniki Gdańskiej

  Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Łukasiewicz   Finansowanie projektu: Polsko-Norweski Fundusz Współpracy Dwustronnej
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Oprogramowania zgodnie z porozumieniem FWD/39/2017 z dnia 2017-07-07
 27. Studia nad wykorzystaniem lewitacji akustycznej wywołanej efektem Poisson'a do bezstykowego transportu lekkich obiektów

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk   Finansowanie projektu: OPUS
  Projekt realizowany w Wydział Mechaniczny z dnia 2017-07-10
 28. Productive 4.0 Systemy elektroniczne i teleinformatyczne dla cyfryzacji przemysłu i optymalizacji zarządzania łańcuchem dostaw w całym cyklu życia produktu

  Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Kulas   Finansowanie projektu: HORYZONT 2020
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej zgodnie z porozumieniem 737459 — PRODUCTIVE4.0 — H2020-ECSEL-2016-2-IA-two-stage z dnia 2017-05-15
 29. DiaX-plode Ultra-czułe opto-elektrochemiczne metody wykrywania płynnych materiałów wybuchowych oraz produktów do ich produkcji

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Bogdanowicz   Finansowanie projektu: Program naukowy NATO
  Projekt realizowany w Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zgodnie z porozumieniem SPS G5147
 30. SCOTT Wiarygodność i bezpieczeństwo komunikacji dla Internetu Rzeczy

  Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Kulas   Finansowanie projektu: HORYZONT 2020
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej zgodnie z porozumieniem 737459 — PRODUCTIVE4.0 — H2020-ECSEL-2016-2-IA-two-stage z dnia 2017-05-18
 31. SNOwMAN Wsparcie Innowacji Nietechnologicznych w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach Produkcyjnych Zarządzanych przez Właścicieli dzięki Zwiększonym Zdolnościom Instytucji Wsparcia Biznesu

  Kierownik projektu: dr Magdalena Popowska   Finansowanie projektu: Interreg BSR
  Projekt realizowany w Wydział Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem #R053 SNOWMAN BSR z dnia 2017-10-01
 32. SNOwMan Wspieranie innowacji nietechnologicznych w MSP zarządzanych przez właściciela- menadżera

  Kierownik projektu: dr hab. Julita Wasilczuk   Finansowanie projektu: Europejska Wspólnota Terytorialna
  Projekt realizowany w Wydział Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem #R053 z dnia 2017-08-29
 33. INTRAS Wspólny magisterski program nauczania z zakresu ITS na uczelniach Uzbekistanu

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Joanna Żukowska   Finansowanie projektu: ERASMUS +
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu zgodnie z porozumieniem 586292-EPP-1-2017-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP z dnia 2017-12-20
 34. 2016

 35. COALA Algorytm sterowania i sterownik do podnoszenia sprawności hybrydowych systemów zasilania opartych na ogniwach paliwowych z elektrolitem polimerowym w różnych zastosowaniach

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki   Finansowanie projektu: Polsko-Niemiecki Program na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
  Projekt realizowany w Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej zgodnie z porozumieniem STAIR/6/2016
 36. Aromatyczne aminotransferazy z Candida albicans jako cele molekularne w chemoterapii przeciwgrzybowej.

  Kierownik projektu: dr inż. Iwona Gabriel   Finansowanie projektu: OPUS
  Projekt realizowany w Katedra Technologii Leków i Biochemii z dnia 2016-02-15
 37. Badania teoretyczne związku antyferromagnetycznego NpPt2In7

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Klimczuk   Finansowanie projektu: PRELUDIUM
  Projekt realizowany w Katedra Fizyki Ciała Stałego z dnia 2016-03-03
 38. Badanie procesów odpowiedzialnych za powstawanie nanostruktur w metodzie FEBID (focused electron beam induced deposition).

  Kierownik projektu: Sylwia Stefanowska   Finansowanie projektu: DIAMENTOWY GRANT
  Projekt realizowany w Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej z dnia 2016-11-21
 39. LNO Badanie wysokotemperaturowych właściwości materiałów ceramicznych za pomocą analizy termicznej

  Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń   Finansowanie projektu: IUVENTUS PLUS
  Projekt realizowany w Katedra Fizyki Ciała Stałego z dnia 2016-10-19
 40. SCOTT_2 Badanie zróżnicowania ładunków zanieczyszczeń antropogenicznych transportowanych w wodach zasilających peryglacjalną rzekę Scotta (Fiord Bellsund, Spitsbergen) przy ich modyfikacji pod wpływem wód opadowych

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska   Finansowanie projektu: PRELUDIUM
  Projekt realizowany w Wydział Chemiczny z dnia 2016-03-01
 41. Do kariery, gotowi, START! - Zawodowcy na mecie

  Kierownik projektu: mgr Monika Downar   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Biuro Karier zgodnie z porozumieniem POWR.03.01.00-00-B027/15 z dnia 2016-06-08
 42. TKIS Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku pracy

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Wydział Mechaniczny zgodnie z porozumieniem POWR.03.01.00-IP-.08-00-NPK/16 z dnia 2017-01-17
 43. EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SEKTORZE PUBLICZNYM- ZARZADZANIE ENERGIĄ W GMINACH I POWIATACH EDYCJA II 2016/2017 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - zarządzanie energią w gminach i powiatach 2016/2017

  Kierownik projektu: dr inż. Izabela Sadowska   Finansowanie projektu: WFOŚ
  Projekt realizowany w Katedra Elektroenergetyki z dnia 2016-05-09
 44. RID 3C Efektywność przekroju 2+1 pasowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchu

  Kierownik projektu: dr inż. Lech Michalski   Finansowanie projektu: Rozwój Innowacji Drogowych
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu zgodnie z porozumieniem DZP/RID-I-55/10/NCBR/2016 z dnia 2016-02-26
 45. EDISOn Electromagnetic Design of fexIble SensOrs

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej zgodnie z porozumieniem TEAM TECH/2016-1/6 z dnia 2016-12-06
 46. BDD Elektrochemiczna modyfikacja elektrod z cienkowarstwowego diamentu domieszkowanego borem (BDD)

  Kierownik projektu: dr inż. Jacek Ryl   Finansowanie projektu: SONATA
  Projekt realizowany w Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej z dnia 2016-02-02
 47. Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznych

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki   Finansowanie projektu: OPUS
  Projekt realizowany w Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z dnia 2016-01-28
 48. ENABLE-S3 Europejska inicjatywa umożliwiająca walidację wysoce zautomatyzowanych, bezpiecznych systemów

  Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Kulas   Finansowanie projektu: HORYZONT 2020
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej zgodnie z porozumieniem 692455 z dnia 2016-05-11
 49. ENABLE-S3 Europejska inicjatywa umożliwiająca walidację wysoce zautomatyzowanych, bezpiecznych systemów

  Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Kulas   Finansowanie projektu: Premia na Horyzoncie
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej zgodnie z porozumieniem 341550/PnH/2016 z dnia 2016-11-16
 50. Exchange traded funds jako innowacyjne produkty na rynkach finansowych: determinanty rozwoju i wpływ na system finansowy. Doświadczenia krajów europejskich, implikacje dla Polski.

  Kierownik projektu: dr Adam Marszk   Finansowanie projektu: SONATA
  Projekt realizowany w Katedra Nauk Ekonomicznych zgodnie z porozumieniem UMO-2015/19/D/HS4/00399 z dnia 2016-06-14
 51. Filozofia kultury Ernsta Cassirera

  Kierownik projektu: dr hab. Przemysław Parszutowicz   Finansowanie projektu: HARMONIA
  Projekt realizowany w Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych z dnia 2016-04-27
 52. Geometryczno-wytrzymałościowa analiza historycznych połączeń ciesielskich

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Izabela Lubowiecka   Finansowanie projektu: OPUS
  Projekt realizowany w Katedra Mechaniki Budowli z dnia 2016-01-26
 53. Identyfikacja organicznych substancji barwiących stosowanych przez XIX-wiecznych polskich artystów. Badanie wpływu promieniowania UV na proces starzenia się barwników, identyfikacja produktów ich rozkładu.

  Kierownik projektu: Olga Otłowska   Finansowanie projektu: PRELUDIUM
  Projekt realizowany w Wydział Chemiczny z dnia 2016-02-22
 • Podział alfabetyczny