Katalog Projektów

Filtry

wszystkich: 556

wyczyść

 1. 2018

 2. Molekularny mechanizm sprzężenia mechanochemicznego w syntazie ATP jako punkt wyjścia do opracowania nowych leków przeciwdrobnoustrojowych

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Czub   Finansowanie projektu: SONATA_BIS
  Projekt realizowany w Katedra Chemii Fizycznej z dnia 2018-04-09
 3. Fotoaktywne struktury hybrydowe do zastosowań fotowoltaicznych

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Waldemar Stampor   Finansowanie projektu: OPUS
  Projekt realizowany w Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych z dnia 2018-03-28
 4. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej

  Kierownik projektu: dr Anna Wałek   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Biuro Biblioteki Głównej zgodnie z porozumieniem POWR.03.04.00.00-DO11/17 z dnia 2017-11-28
 5. MZP Efektuacyjny model zespołu przedsiębiorczego. Jak działają przedsiębiorcze zespoły odnoszące sukces.

  Kierownik projektu: dr Beata Krawczyk-Bryłka   Finansowanie projektu: OPUS
  Projekt realizowany w Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego z dnia 2018-01-24
 6. MORSE Teoria Morse'a w układach hamiltonowskich

  Kierownik projektu: dr hab. Joanna Janczewska   Finansowanie projektu: BEETHOVEN
  Projekt realizowany w Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zgodnie z porozumieniem UMO-2016/23/G/ST1/04081 z dnia 2018-01-03
 7. 2017

 8. INTRAS Wspólny magisterski program nauczania z zakresu ITS na uczelniach Uzbekistanu

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Joanna Żukowska   Finansowanie projektu: ERASMUS +
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu zgodnie z porozumieniem 586292-EPP-1-2017-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP z dnia 2017-12-20
 9. aCIRET Klaster praktyk zawodowych dla inżynierów przyszłości

  Kierownik projektu: dr inż. Marek Chodnicki   Finansowanie projektu: ERASMUS +
  Projekt realizowany w Dziekanat Wydziału Mechanicznego zgodnie z porozumieniem 585151-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-VET-APPREN
 10. Kompetencje siłą napędową sukcesu studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

  Kierownik projektu: dr Justyna Kujawska   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Wydział Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem POWR.03.01.00-00-K304-16 z dnia 2017-02-22
 11. AgileSafe Rozwój współpracy pomiędzy SINTEF a grupą badawczą Information Assurance WETI Politechniki Gdańskiej

  Kierownik projektu: mgr inż. Katarzyna Łukasiewicz   Finansowanie projektu: Polsko-Norweski Fundusz Współpracy Dwustronnej
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Oprogramowania zgodnie z porozumieniem FWD/39/2017 z dnia 2017-07-07
 12. Nanostruktury i symulacje komputerowe w inżynierii materiałowej

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Agnieszka Witkowska   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zgodnie z porozumieniem POWR.03.03.00-00M056-16 z dnia 2017-02-22
 13. InterPhD II Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Katedra Technologii Leków i Biochemii z dnia 2017-09-25
 14. GoPHy MiCO Podstawy zjawisk związanych z uwodnieniem tlenków o mieszanym przewodnictwie

  Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń   Finansowanie projektu: ERA-NET
  Projekt realizowany w Katedra Fizyki Ciała Stałego zgodnie z porozumieniem UMO-2016/22/Z/ST5/00691 z dnia 2017-08-01
 15. BioBIGG Bioekonomia w Obszarze Południowego Bałtyku: Innowacje oparte na wykorzystaniu biomasy i rozwoju terenów zielonych

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz   Finansowanie projektu: Europejska Wspólnota Terytorialna
  Projekt realizowany w Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej zgodnie z porozumieniem STHB.01.02.00-DK-0086/16 z dnia 2017-08-30
 16. Budowa reputacji i zaufania w systemach teleinformatycznych w warunkach wirtualnej anonimowości i ślepego wyboru dostawców usług

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Jerzy Konorski   Finansowanie projektu: OPUS
  Projekt realizowany w Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zgodnie z porozumieniem UMO-2016/21/B/ST6/03146 z dnia 2017-07-26
 17. Studia nad wykorzystaniem lewitacji akustycznej wywołanej efektem Poisson'a do bezstykowego transportu lekkich obiektów

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk   Finansowanie projektu: OPUS
  Projekt realizowany w Wydział Mechaniczny z dnia 2017-07-10
 18. WaterPUCK Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Zima   Finansowanie projektu: BIOSTRATEG
  Projekt realizowany w Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska z dnia 2017-11-30
 19. RBR Przywrócenie żywotności Bałtyku

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan Hupka   Finansowanie projektu: Europejska Wspólnota Terytorialna
  Projekt realizowany w Wydział Chemiczny zgodnie z porozumieniem STHB.02.02.00-22-0092/16-00
 20. SNOwMan Wspieranie innowacji nietechnologicznych w MSP zarządzanych przez właściciela- menadżera

  Kierownik projektu: dr hab. Julita Wasilczuk   Finansowanie projektu: Europejska Wspólnota Terytorialna
  Projekt realizowany w Wydział Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem #R053 z dnia 2017-08-29
 21. Productive 4.0 Systemy elektroniczne i teleinformatyczne dla cyfryzacji przemysłu i optymalizacji zarządzania łańcuchem dostaw w całym cyklu życia produktu

  Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Kulas   Finansowanie projektu: HORYZONT 2020
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej zgodnie z porozumieniem 737459 — PRODUCTIVE4.0 — H2020-ECSEL-2016-2-IA-two-stage z dnia 2017-05-15
 22. SCOTT Wiarygodność i bezpieczeństwo komunikacji dla Internetu Rzeczy

  Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Kulas   Finansowanie projektu: HORYZONT 2020
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej zgodnie z porozumieniem 737459 — PRODUCTIVE4.0 — H2020-ECSEL-2016-2-IA-two-stage z dnia 2017-05-18
 23. Go!Green Go!Green - Inter Applied Chemistry Program

  Kierownik projektu: dr hab. Christian Jungnickel   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Wydział Chemiczny zgodnie z porozumieniem POWR.03.03.00-00-M057-16 z dnia 2017-02-22
 24. DiaX-plode Ultra-czułe opto-elektrochemiczne metody wykrywania płynnych materiałów wybuchowych oraz produktów do ich produkcji

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Bogdanowicz   Finansowanie projektu: Program naukowy NATO
  Projekt realizowany w Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zgodnie z porozumieniem SPS G5147
 25. Inkubator Innowacyjności+ Inkubator Innowacyjności+

  Kierownik projektu: mgr inż. Jerzy Buszke   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  Projekt realizowany w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii z dnia 2017-03-29
 26. Inżyniera Danych - Międzynarodowy Program Kształcenia Politechniki Gdańskiej

  Kierownik projektu: dr hab. Julita Wasilczuk   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Administracja Wydziału Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem POWR.03.03.00-00-M080-16 z dnia 2017-02-22
 27. 2016

 28. SmartPS Inteligentny System Napędowy

  Kierownik projektu: dr inż. Karol Niklas   Finansowanie projektu: ERA-NET
  Projekt realizowany w Katedra Technologii Obiekt.Pływaj.,Syst.Jak.i Mate zgodnie z porozumieniem MARTECII/SmartPS/4/2016 z dnia 2016-12-21
 29. MORPHEUS Modelowe systemy oczyszczania ścieków a redukcja emisji farmaceutyków do Morza Bałtyckiego

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz   Finansowanie projektu: Europejska Wspólnota Terytorialna
  Projekt realizowany w Katedra Technologii Wody i Ścieków zgodnie z porozumieniem STHB.02.02.00-SE-0038/16-00 z dnia 2017-03-08
 30. Rozbudowa i przebudowa budynku "Chemia C" Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska   Finansowanie projektu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  Projekt realizowany w Administracja Wydziału Chemicznego zgodnie z porozumieniem RPPM.04.02.00-22-0001/16-00 z dnia 2016-10-25
 31. AEGIS Przenośne urządzenie do wytwarzania kurtyny elektromagnetycznej

  Kierownik projektu: dr inż. Sławomir Ambroziak   Finansowanie projektu: Bezpieczeństwo i obronność państwa
  Projekt realizowany w Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych z dnia 2016-12-13
 32. EDISOn Electromagnetic Design of fexIble SensOrs

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej zgodnie z porozumieniem TEAM TECH/2016-1/6 z dnia 2016-12-06
 33. FLOW Zmniejszenie nasilenia ruchu drogowego poprzez stworzenie korzystnych warunków dla ruchu pieszego i rowerowego

  Kierownik projektu: dr inż. Jacek Oskarbski   Finansowanie projektu: Premia na Horyzoncie
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu zgodnie z porozumieniem 331826/PnH/2016 z dnia 2016-11-28
 34. Badanie procesów odpowiedzialnych za powstawanie nanostruktur w metodzie FEBID (focused electron beam induced deposition).

  Kierownik projektu: Sylwia Stefanowska   Finansowanie projektu: DIAMENTOWY GRANT
  Projekt realizowany w Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej z dnia 2016-11-21
 35. ENABLE-S3 Europejska inicjatywa umożliwiająca walidację wysoce zautomatyzowanych, bezpiecznych systemów

  Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Kulas   Finansowanie projektu: Premia na Horyzoncie
  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej zgodnie z porozumieniem 341550/PnH/2016 z dnia 2016-11-16
 36. COALA Algorytm sterowania i sterownik do podnoszenia sprawności hybrydowych systemów zasilania opartych na ogniwach paliwowych z elektrolitem polimerowym w różnych zastosowaniach

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki   Finansowanie projektu: Polsko-Niemiecki Program na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
  Projekt realizowany w Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej zgodnie z porozumieniem STAIR/6/2016
 37. LNO Badanie wysokotemperaturowych właściwości materiałów ceramicznych za pomocą analizy termicznej

  Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń   Finansowanie projektu: IUVENTUS PLUS
  Projekt realizowany w Katedra Fizyki Ciała Stałego z dnia 2016-10-19
 38. Intensyfikacja wymiany ciepła w dwufazowym obiegu termosyfonowym z miniszczelinowym parownikiem

  Kierownik projektu: dr inż. Michał Klugmann   Finansowanie projektu: SONATA
  Projekt realizowany w Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej z dnia 2016-10-17
 39. GREENHIB Studium wpływu zielonych inhibitorów na proces korozji stopów aluminium

  Kierownik projektu: dr inż. Jacek Ryl   Finansowanie projektu: IUVENTUS PLUS
  Projekt realizowany w Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej z dnia 2016-10-17
 40. Ocena przydatności oznaczania w smółce biologicznych markerów spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne do wykrywania prenatalnej ekspozycji na alkohol.

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marek Biziuk   Finansowanie projektu: OPUS
  Projekt realizowany w Katedra Chemii Analitycznej z dnia 2016-10-05
 41. TKIS Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku pracy

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Wydział Mechaniczny zgodnie z porozumieniem POWR.03.01.00-IP-.08-00-NPK/16 z dnia 2017-01-17
 42. TEACHENER Integracja nauk technicznych i społecznych w nauczaniu o energtyce na uczelniach technicznych

  Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Augusiak   Finansowanie projektu: ERASMUS +
  Projekt realizowany w Katedra Elektroenergetyki zgodnie z porozumieniem 2016-1-PL01-KA203-026286
 43. Jean Monnet Chair in Economics

  Kierownik projektu: dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz   Finansowanie projektu: ERASMUS +
  Projekt realizowany w Katedra Nauk Ekonomicznych zgodnie z porozumieniem Decision n. 2016 - 2414 / 001 - 001 Project n.-574599-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-CHAIR z dnia 2016-09-22
 44. LABORATORIUM KOMPETENCJI – Podniesienie jakości edukacji ogólnej wiejskiej Gminy Sadlinki poprzez wsparcie uczniów oraz nauczycieli w rozwijaniu kompetencji kluczowych wymaganych na rynku pracy.

  Kierownik projektu: dr inż. Leszek Wicikowski   Finansowanie projektu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  Projekt realizowany w Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zgodnie z porozumieniem RPPM.03.02.01-22-0012/15-00 z dnia 2016-10-28
 45. AC-SECM Określanie kinetyki procesów korozji lokalnej za pomocą nowego zmiennoprądowego trybu Elektrochemicznej Mikroskopii Skaningowej

  Kierownik projektu: Łukasz Burczyk   Finansowanie projektu: PRELUDIUM
  Projekt realizowany w Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej zgodnie z porozumieniem UMO-2015/19/N/ST5/02659 z dnia 2016-08-23
 46. Właściwości transportowe kompozytów dla jednowarstwowych ogniw paliwowych.

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maria Gazda   Finansowanie projektu: PRELUDIUM
  Projekt realizowany w Katedra Fizyki Ciała Stałego z dnia 2016-07-22
 47. Wykorzystanie techniki olfaktometrii terenowej i techniki GCxGCTOFMS do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego w województwie pomorskim.

  Kierownik projektu: Paulina Kolasińska   Finansowanie projektu: PRELUDIUM
  Projekt realizowany w Katedra Chemii Analitycznej z dnia 2016-07-18
 48. Współzawodnictwo między falami gęstości ładunku i uporządkowaniem magnetycznym w RNiC2 (R = Nd, Sm, Gd)

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Klimczuk   Finansowanie projektu: OPUS
  Projekt realizowany w Katedra Fizyki Ciała Stałego z dnia 2016-07-14
 49. Instrumentalizacja pomiaru zapachu z zastosowaniem elektronicznego nosa

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik   Finansowanie projektu: OPUS
  Projekt realizowany w Katedra Chemii Analitycznej z dnia 2016-07-07
 50. PANDA 2 Program wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2

  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk   Finansowanie projektu: INNY
  Projekt realizowany w Centrum Informat. Trójmiejskiej Akadem.Sieci Komputerowej zgodnie z porozumieniem PANDA2/3/2016 z dnia 2016-07-04
 51. Do kariery, gotowi, START! - Zawodowcy na mecie

  Kierownik projektu: mgr Monika Downar   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Projekt realizowany w Biuro Karier zgodnie z porozumieniem POWR.03.01.00-00-B027/15 z dnia 2016-06-08
 52. MOST Wiedzy Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy

  Kierownik projektu: dr inż. Paweł Lubomski   Finansowanie projektu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
  Projekt realizowany w Centrum Usług Informatycznych zgodnie z porozumieniem POPC.02.03.01-00-0014/16-00 z dnia 2016-09-09
 53. Nowe elektrody paliwowe tlenkowych elektrolizerów wykorzystywanych do produkcji gazu syntezowego

  Kierownik projektu: dr inż. Jakub Karczewski   Finansowanie projektu: SONATA
  Projekt realizowany w Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej z dnia 2016-06-23
 • Podział alfabetyczny