Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji

Celem Projektu jest utworzenie Centrum Doskonałości świadczącego kompleksowe usługi w obszarze kompetencji technologicznych dotyczącym nowoczesnych platform wytwarzania aplikacji rozproszonych, równoległych i mobilnych. Planowany Projekt ma pozwolić środowisku naukowemu i przemysłowemu całej Polski na wykorzystanie zaawansowanej infrastruktury informatycznej do budowy nowoczesnych, zgodnych ze światowymi standardami aplikacji naukowych różnych kategorii. Aplikacje te mają posłużyć do realizacji innowacyjnych badań naukowych i przemysłowych dla całego przekroju dziedzin. Zaproponowany przez Centrum model wytwarzania aplikacji będzie nastawiony na zwiększenie efektywności prowadzenia badań z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej, poprzez wprowadzenie szeregu nowoczesnych rozwiązań, dotychczas niewykorzystywanych w tradycyjnych aplikacjach naukowych. Wytwarzane aplikacje będą oparte na architekturze zorientowanej na usługi (ang. Service-Oriented Architecture, SOA) i przygotowane do działania w środowisku chmury obliczeniowej (ang. computing cloud). Zastosowanie nowoczesnych technologii i standardów pozwoli także na rozszerzenie zakresu wytwarzanego oprogramowania o nowe typy aplikacji. Zakupiony w ramach Projektu klaster obliczeniowy o wysokiej wydajności zapewni moc obliczeniową konieczną do wytwarzania i wykonywania nawet najbardziej złożonych aplikacji naukowych, umożliwiając tym samym rozwiązywanie złożonych problemów badawczych. Poprzez swoją działalność doradczą, Centrum będzie udzielać użytkownikom niezbędnej pomocy na wszystkich etapach procesu wytwarzania aplikacji, wliczając w to wybór odpowiednich technologii i licencji, organizację pracy zespołu, określenie architektury aplikacji, konfigurację platformy uruchomieniowej oraz przeprowadzanie odpowiednich testów. Dzięki tym aktywnościom Centrum będzie przyczyniać się do poszerzenia grona użytkowników udostępnianej infrastruktury informatycznej, a w konsekwencji do zwiększenia zakresu prowadzonych przy jej pomocy badań. Centrum będzie także kładło duży nacisk na umożliwienie łatwej komercjalizacji otrzymywanych rezultatów badawczych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
CD NIWA
Program finansujący:
Innowacyjna Gospodarka
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
POIG.02.03.00-22-059/13 z dnia 2013-11-20
Okres realizacji:
2013-11-01 - 2015-12-31
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
Realizowany w:
Centrum Informat. Trójmiejskiej Akadem.Sieci Komputerowej
Wartość projektu:
50 440 831.32 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 5

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2019

 • Mądre podejmowanie decyzji w sytuacjach problematycznych poprawiajace wybór rozwiązań
  Publikacja

  - Rok 2019

  Przedstawiono klasyfikację problemów od precyzyjnie zdefiniowanych do intuicyjnie zrozumiałych. Dla tych drugich zaproponowano nowy model wyboru rozwiązań uwzględniający ocenę ich zalet i wad. Rozpatrzono zarówno indywidualne jak i zespołowe procedury podejmowania takich decyzji. Zasygnalizowano możliwości występowania nierozstrzygalnych sytuacji, które wymagają mądrych ludzkich działań. Sprowadzają się one do wyboru właściwej...

Rok 2018

 • Image Classification Based on Video Segments
  Publikacja

  - Rok 2018

  In the dissertation a new method for improving the quality of classifications of images in video streams has been proposed and analyzed. In multiple fields concerning such a classification, the proposed algorithms focus on the analysis of single frames. This class of algorithms has been named OFA (One Frame Analyzed).In the dissertation, small segments of the video are considered and each image is analyzed in the context of its...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Impact of Shifting Time-Window Post-Processing on the Quality of Face Detection Algorithms
  Publikacja

  - Rok 2018

  We consider binary classification algorithms, which operate on single frames from video sequences. Such a class of algorithms is named OFA (One Frame Analyzed). Two such algorithms for facial detection are compared in terms of their susceptibility to the FSA (Frame Sequence Analysis) method. It introduces a shifting time-window improvement, which includes the temporal context of frames in a post-processing step that improves the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Improving Traffic Light Recognition Methods using Shifting Time-Windows
  Publikacja

  - Rok 2018

  We propose a novel method of improving algorithms recognizing traffic lights in video sequences. Our focus is on algorithms for applications which notify the driver of a light in sight. Many existing methods process images in the recording separately. Our method bases on the observation that real-life videos depict underlying continuous processes. We named our method FSA (Frame Sequence Analyzed). It is applicable for any underlying...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2015

wyświetlono 319 razy