Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Inwestycja stanowi całkowicie nową ofertę naukowo-dydaktyczną zdolną realizować kierunki badawcze w zakresie nanotechnologii i technologii bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pozwalającą na zwiększenie liczby studentów. Przedmiotem projektu jest budowa nowego budynku, który będzie służyć studentom Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, kierunku nanotechnologii, jak również studentom pozostałych Wydziałów Politechniki Gdańskiej. Projekt jest na liście projektów indywidualnych POIiŚ.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
CNPG
Program finansujący:
Infrastruktura i Środowisko
Instytucja:
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Porozumienie:
UDA-POIS.13.01-017/08-00 z dnia 2010-02-24
Okres realizacji:
2008-07-01 - 2015-06-30
Kierownik projektu:
mgr Anna Uchman
Realizowany w:
Biuro Rektora
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • nie dotyczy
Wartość projektu:
72 728 024.22 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 88 razy