Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE - infrastruktura dla rozwoju technologii - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE - infrastruktura dla rozwoju technologii

Projekt ma na celu modernizację laboratoriów w zakresie technologii informacyjnych i telekomunikacji, materiałów funkcjonalnych, i nanotechnologii oraz ochrony środowiska. Modernizacja polegać będzie na adaptacji pomieszczeń oraz zakupie aparatury. Celem projektu jest rozwój infrastruktury CZT Pomorze, wchodzącej w skład PG i UG. Wkład własny w tym projekcie wynosi 7000000.00 PLN ( wkład własny PG - 5500000.00 PLN, wkład własny konsorcjantów 1500000.00 PLN)

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
CZT Pomorze
Program finansujący:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Instytucja:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Porozumienie:
UDA-RPPM.01.05.01-011/08-00 z dnia 2010-02-05
Okres realizacji:
2008-05-01 - 2012-07-31
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uniwesytet Gdański (Polska)
Wartość projektu:
23 890 107.23 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 106 razy