Centrum Zastosowań Matematyki - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Centrum Zastosowań Matematyki

Współczesna matematyka przeżywa okres dynamicznego rozwoju, jednocześnie jednak bardzo długo zajmuje transfer jej przełomowych osiągnięć do grup stosujących metody matematyczne w rozwiązywaniu praktycznych zagadnień. Dokonania matematyki współczesnej zbyt powoli przekładają się na nowatorskie rozwiązania w naukach inżynieryjnych, przemyśle czy gospodarce, gdyż brakuje pomostów, którymi mogłyby one zostać przybliżone i spopularyzowane w środowiskach uczonych i praktyków zajmujących się tą problematyką. Celem projektu jest stworzenie programu, który umożliwiałby promowanie, a co za tym idzie, wykorzystywanie najnowszych metod matematycznych do konstrukcji modeli i rozwiązywania praktycznych zagadnień w innych dziedzinach wiedzy. Projekt wzmocniłby wspołpracę między matematykami a przedstawicielami innych dyscyplin na Politechnice Gdańskiej i znacząco przyczyniłby się do wzmocnienia zaanagażowania matematyków z Politechniki w badania mające praktyczne zastosowania.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Kapitał Ludzki
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
UDA-POKL-04.02.00-108/11-00 z dnia 2012-08-28
Okres realizacji:
2012-09-01 - 2015-08-31
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Grzegorz Graff
Realizowany w:
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • brak
Wartość projektu:
1 958 132.10 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 103 razy