Charakterystyka metabolomiczna i genetyczna szczepów E. coli wywołujących urosepsę - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka metabolomiczna i genetyczna szczepów E. coli wywołujących urosepsę

Infekcje dróg moczowych należą do najczęstszych chorób zakaźnych na całym świecie. Czynnikiem etiologicznym jest najczęściej Escherichia coli. Kolonizacja nerki i uszkodzenie tkanek gospodarza zwiększa ryzyko bakteriemii / posocznicy (urosepsa). Aby zmniejszyć śmiertelność z powodu urosepsy potrzebne jest optymalne interdyscyplinarne podejście łączące intensywną terapię, terapię przeciwinfekcyjną i urologię oraz wiedzę o patogenezie UTI. Może to ułatwić opracowanie procedur diagnostycznych i obrazowanie choroby. W projekcie badawczym zostanie uwzględniona analiza genetyczna szczepów E.coli (typowanie genetyczne szczepów, profile czynników wirulencji, przynależność do grupy filogenetycznej), ekspresja wybranych genów bakteryjnych związanych z wirulencją oraz profile metabolomiczne bakterii. Celem głównym projektu będzie weryfikacja hipotezy badawczej o występowaniu zależności pomiędzy profilem metabolomicznym bakterii, bakteryjnymi czynnikami wirulencji, profilem biochemicznym pacjenta a rozwojem tej choroby. Zostaną porównane wyniki tych analiz w celu wyselekcjonowania zmiennych przejawiających wzajemne korelacje istotne z punktu widzenia rozwoju urosepsy w przebiegu UTI o etiologii E. coli.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
urosepsa
Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2018/29/B/NZ7/02489 z dnia 2019-02-06
Okres realizacji:
2019-02-06 - 2022-02-05
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. Beata Krawczyk
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Gdański Uniwersytet Medyczny (Polska)
Wartość projektu:
1 872 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 260 razy