Charakterystyka nowego niezbędnego do życia białka TPR LapB oraz nowego niekodującego RNA, które wspólnie regulują składanie endotoksyny - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka nowego niezbędnego do życia białka TPR LapB oraz nowego niekodującego RNA, które wspólnie regulują składanie endotoksyny

Lipopolisacharyd (LPS) jest niezbędnym składnikiem błony zewnętrznej bakterii Gram ujemnych. Jest głównym czynnikiem wirulencji w patogennych bakteriach Gram ujemnych oraz głównym czynnikiem wywołującym sepsę. Nasze badania dotyczą podstawowego zagadnienia regulowanej syntezy LPS, kontroli jego składania oraz translokacji. Niniejszy projekt ma na celu wyjaśnienie roli i funkcji nowo zidentyfikowanego, niezbędnego białka szoku cieplnego LapB. LapB kontroluje składanie LPS w regulowanej syntezie lipidu A oraz koordynuje składanie LPS. Ponieważ LPS jest niezbędny do życia bakterii, wiele enzymów biorących udział w jego biosyntezie i translokacji jest również niezbędnych. Z tego powodu enzymy te są celami w projektowaniu nowych antybiotyków. Projekt ten będzie prowadzony na Politechnice Gdańskiej z udziałem doktorantów. Otrzymane wyniki będą publikowane w prestiżowych recenzowanych czasopismach.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2013/11/B/NZ2/02641 z dnia 2014-07-09
Okres realizacji:
2014-07-09 - 2017-07-08
Kierownik projektu:
prof. dr Satish Raina
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Wartość projektu:
746 960.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 98 razy