Charakterystyka procesu upłynniania celulozy oraz analiza produktów końcowych. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka procesu upłynniania celulozy oraz analiza produktów końcowych.

Upłynnianie biomasy stanowi obiecujący proces przekształcania biomasy ze względu na wysoką wydajność konwersji energii oraz łagodne warunki prowadzenia reakcji. Podczas upłynniania biomasy głównym produktem jest bio-poliol, który z powodzeniem może zastępować surowce petrochemiczne stosowane w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Celem projektu jest zbadanie wpływu warunków reakcji (temperatury, czasu, rodzaju i ilości katalizatora oraz rozpuszczalników) na proces upłynniania celulozy. W celu poznania mechanizmu upłynniania oraz analizy produktów końcowych przewiduje się oznaczenie liczby hydroksylowej, konwersji biomasy (udział procentowy stałej pozostałości), lepkości, bilansu masowego, pH, struktury chemicznej (spektroskopia w podczerwieni - FTIR, spektroskopia rezonansu magnetycznego - MNR), masę cząsteczkową, stabilność termiczną (metodą termograwimetryczną) i oksydacyjną (skaningowa kalorymetria różnicowa – badanie temperatury początku utleniania OOT).

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Paulina Kosmela
Realizowany w:
Katedra Technologii Polimerów
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy