Charakterystyka produktów utlenienia fosfolipidów oraz określenie toksyczności i zdolności utlenionych fosfolipidów i produktów ich trawienia do indukcji komórkowego stresu oksydacyjnego w modelowych liniach komórek przewodu pokarmowego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka produktów utlenienia fosfolipidów oraz określenie toksyczności i zdolności utlenionych fosfolipidów i produktów ich trawienia do indukcji komórkowego stresu oksydacyjnego w modelowych liniach komórek przewodu pokarmowego

Celem naukowym projektu jest charakterystyka produktów termicznego utlenienia oraz enzymatycznej hydrolizy mieszaniny fosfolipidów wyizolowanych z żółtka jaja kurzego, stanowiącego bogate źródło tych związków dostarczanych do organizmu z pożywieniem. W dalszej części badań planuje się określenie toksyczność oraz potencjalnej zdolności do indukcji stresu oksydacyjnego utlenionych fosfolipidów i produktów ich hydrolizy w liniach ludzkich komórek nowotworowych jelita grubego Caco-2 i HT29, stanowiących model tkanki narażonej na bezpośredni kontakt z produktami utlenienia lipidów. Prowadzone w ramach projektu badania umożliwią prześledzenie zmian zachodzących w strukturach komórkowych w wyniku działania egzogennych pochodnych fosfolipidów, obejmujących uszkodzenia DNA oraz utlenienie białek i lipidów. Możliwe będzie stwierdzenie, czy toksyczne działanie egzogennych produktów utlenienia fosfolipidów zaabsorbowanych przez komórki przewodu pokarmowego może prowadzić do selektywnej modyfikacji jedynie komórkowego lipidomu lub stymulacji ogólnokomórkowego stresu oksydacyjnego wywołującego zmiany także w strukturze DNA i białek. Ostatnim celem proponowanego projektu będzie zaadaptowanie technik analitycznych zastosowanych w analizie produktów utlenienia fosfolipidów żółtka jaja, w celu scharakteryzowania utlenionych fosfolipidów wyizolowanych z komórek Caco-2 i HT29 poddanych działaniu prooksydantów, jako potencjalnych biomarkerów komórkowego stresu oksydacyjnego.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
LipidOx
Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2016/23/N/NZ9/02224 z dnia 2017-09-08
Okres realizacji:
2017-09-08 - 2020-09-07
Kierownik projektu:
dr inż. Karol Parchem
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2019

wyświetlono 241 razy