Charakterystyka produktów utlenienia fosfolipidów oraz określenie toksyczności i zdolności utlenionych fosfolipidów i produktów ich trawienia do indukcji komórkowego stresu oksydacyjnego w modelowych liniach komórek przewodu pokarmowego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka produktów utlenienia fosfolipidów oraz określenie toksyczności i zdolności utlenionych fosfolipidów i produktów ich trawienia do indukcji komórkowego stresu oksydacyjnego w modelowych liniach komórek przewodu pokarmowego

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
LipidOx
Finansowanie projektu:
PRELUDIUM
Porozumienie:
Okres realizacji:
2019-03-24 - 2019-03-24
Kierownik projektu:
Realizowany w:
Wartość projektu:
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy

wyświetlono 9 razy