ciekłe materiały energetyczne oparte o magnetyczne nanocząstki do zastosowań w urządzeniach termoelektrycznych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ciekłe materiały energetyczne oparte o magnetyczne nanocząstki do zastosowań w urządzeniach termoelektrycznych

Wykorzystanie nanocząstek o wlaściwościach naturalnie magnetycznych zawieszonych w cieczach jonowych z dodatkiem tzw. ukladów redox, które razem pozwalają na uzyskanie efektu termoelektrycznego z wartościami wydajnśoci na poziomie zastosowań technologicznych. Projekt uwzględnia zarówno badania eksperymentalne jak i teroretyczne, jak również udział partnerów przemysłowych. Rozwiązania proponowane do realizacji w projekcie uwzględniają nowoczesne propozycje na przetwarzanie energii cieplnej w elektryczną w wielu dziedzinach zastosowań. Końcowe prototypy powinny być elastyczne i o takiej wydajności aby zupełnie zastąpić obecnie wykorzystywane konwertery termo-elektryczne oparte o pólprzewodniki BiTe i tym podobne. PG biorąc udział w projekcie zyska co najmniej na wspólpracy w nowoczesnych badaniach na poziomie światowym dla technologii mających szansę na bezpośrednie wdrożenie w wielu dziedzinach technologii i przemysłu.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
MAGENTA
Program finansujący:
Premia na Horyzoncie
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr hab. Maciej Bobrowski
Realizowany w:
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

wyświetlono 230 razy