Czujniki gazów do analizy oddechu - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czujniki gazów do analizy oddechu

Podstawowym celem projektu są badania teoretyczne i eksperymentalne mające na celu rozwój technik analizy gazów, w tym zawartości określonych gazów w wydychanym powietrzu. Efektem prac badawczych ma być zwiększenie czułości i selektywności tanich komercyjnych czujników rezystancyjnych (chemirezystorów) oraz konkluzje dotyczące wytwarzania nowych czujników. Planuje się przeprowadzenie analizy teoretycznej i badań eksperymentalnych struktur czujników oraz ich rezystancji stałoprądowej i widma mocy składowej fluktuacyjnej rezystancji. Dzięki opracowaniu i zastosowaniu złożonych procedur przetwarzania danych pozwoliłoby to na zwiększenie czułości i selektywności tych czujników gazów, a tym samym na ich efektywne zastosowanie w detekcji różnego rodzaju chorób, przede wszystkim cukrzycy. Część eksperymentalna zostanie przeprowadzona na wybranych mieszaninach gazowych (m.in. formaldehyd, etanol, metan, aceton).

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
CzechyOddech
Program finansujący:
Program Wykonawczy z Republika Czeską
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Janusz Smulko
Realizowany w:
Katedra Metrologii i Optoelektroniki
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 78 razy