Detekcja gazów czujnikami rezystancyjnymi wykonanymi w nanotechnologii - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Detekcja gazów czujnikami rezystancyjnymi wykonanymi w nanotechnologii

Zasadniczym celem proponowanych badań jest opracowanie nowych konstrukcji rezystancyjnych czujników gazów, wykonanych na bazie cienkich warstw TiO2, WO3, odpowiednio domieszkowanych metalami szlachetnymi, poprawa czułości i selektywności detekcji wybranych gazów za pomocą pomiarów zjawisk fluktuacyjnych w czujnikach, a także zmiany ich właściwości (rezystancji stałoprądowej oraz intensywności szumów typu 1/f) przez oświetlenie promieniowaniem widzialnym lub UV oraz modulacjętemperatury pracy. W projekcie czujniki gazów zostanąwytworzone za pomocąwybranych technologii osadzania z fazy gazowej cienkiej warstwy cząstek na podłożu ceramicznym w warunkach wysokiej próżni (ang.: DC magnetron sputtering; nanoparticle gas deposition by gas evaporation). W celu dokładnych pomiarów szumów planuje się zastosowanie także podłoży z czterema wyprowadzeniami z warstwy gazoczułej, aby zredukowaćszumy powstające w obszarze kontaktów. Przewiduje się także opracowanie nieliniowego algorytmu detekcji za pomocą klasyfikatora maszyny wektorów nośnych (ang. support vector machine). Nowe konstrukcje czujników oraz efekty uzyskiwane za pomocą modulacji temperatury i oświetlenia światłem lub promieniowaniem UV warstwy gazoczułej, wraz z proponowanym algorytmem detekcji, pozwolą wykrywać jednym czujnikiem szereg różnych gazów lub ich mieszanin przy podwyższonej czułości i skuteczności detekcji.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Gazy_Harmonia
Program finansujący:
HARMONIA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2012/06/M/ST7/00444 z dnia 2013-04-09
Okres realizacji:
2013-04-09 - 2015-10-08
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Janusz Smulko
Realizowany w:
Katedra Metrologii i Optoelektroniki
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uppsala University (Szwecja)
Wartość projektu:
319 800.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 81 razy