Development and evaluation of a Seamless toolchain for innovative worker training using Virtual and Augmented Reality - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Development and evaluation of a Seamless toolchain for innovative worker training using Virtual and Augmented Reality

Projekt zakłada połączenie technologii wirtualnej rzeczywistości oraz rzeczywistości rozszerzonej w celu stworzenia spójnego systemu, w ramach którego użytkownicy będą mogli podnosić swoje kompetencje z wykorzystaniem nowych technologii. Wyniki projektu pozwolą organizacjom wyposażyć pracowników w innowacyjne narzędzia szkoleniowe oraz środowisko pracy umożliwiające m.in. pełny dostęp do urządzeń, pomocy ekspertów a także pozwalające na wykonywanie zadań bez obawy o samookaleczenie lub uszkodzenie sprzętu. Rozwiązania opracowane w ramach projektu pozwolą na poprawę efektywności pracy oraz obniżenie kosztów funkcjonowania organizacji, a także poprawią wydajność pracy przy niższym wskaźniku awaryjności sprzętu. Działania badawcze oraz wyniki uzyskane w ramach projektu umożliwią uczelni ubieganie się o środki na dalsze prace badawcze w ramach krajowych i / lub europejskich programów finansowania badań. W szczególności tematyka grantu, który zostanie przygotowany na bazie otrzymanych wyników wpisuje się w Program Pracy dla Technologii Informacyjnych i komunikacyjnych na lata 2018-2020. Dotychczas technologie rzeczywistości poszerzonej i wirtualnej zostały zbadane i są stosowane niezależnie, tzn. w oderwaniu od siebie. Istnieje jednak niewykorzystany potencjał połączenia tych technologii w celu optymalizacji procesów roboczych oraz w celu stworzenia jednolitego środowiska szkoleniowego. Celem projektu jest: 1. Utworzenie europejskiej sieci do wspólnego badania rzeczywistości poszerzonej i wirtualnej łącznie oraz 2. Złożenie wniosku badawczego o europejski program finansowania z tej sieci. Politechnika Gdańska (WZiE, KZIwZ) została zaproszona do udziału jako partner w tym projekcie.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Start_V.AR
Program finansujący:
International Cooperation in Education and Research
Instytucja:
Federal Ministry of Education and Research Germany
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski
Realizowany w:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Lucian Blaga Unitversity of Sibiu (Rumunia)
  • Heilbronn University (Niemcy)
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 66 razy