Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku pracy - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie kosmiczne i satelitarne do potrzeb rynku pracy

Celem głównym projektu będzie wykształcenie 120 wysokiej klasy specjalistów poszukiwanych na pomorskim rynku pracy w branży technologii kosmicznych do września 2018 roku. Cel zostanie osiągnięty poprzez dostosowanie międzyuczelnianego i międzywydziałowego kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne (TKiS) II stopnia studiów stacjonarnych o profilu ogólnoakademickim do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu województwa pomorskiego oraz włączenie pracodawców w tworzenie i realizację nowych elementów dydaktyki - poprowadzenie zajęć warsztatowych, mentoring projektów grupowych oraz prac dyplomowych studentów. Zapotrzebowanie na absolwentów kierunku w województwie pomorskim motywowane jest dynamizującym się rozwojem sektora kosmicznego polskiej gospodarki. Również na Pomorzu nastąpiło zwiększenie ilości podmiotów działających w branży kosmicznej, które dostrzegają korzyści płynące z uruchomienia kierunku TKiS. Uruchomiony na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni oraz Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni kierunek TKiS dostosowany będzie przy udziale pracodawców zrzeszonych w ramach Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologii interaktywnych w środowisku nasyconym informacyjnie oraz dzięki współpracy z Polską Agencją Kosmiczną (POLSA), mającą siedzibę w Gdańsku oraz specjalistów z Centrum Badań Kosmicznych PAN. W ramach kierunku TKiS uruchomione zostaną 4 nowe specjalności: ○ Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej, ○ Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej, ○ Morskie systemy satelitarne i kosmiczne, ○ Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa. Rezultaty projektu są zgodne również z efektami kształcenia obowiązującymi na PG, AMG i AMWG oraz wpisują się w elementy długofalowej strategii działania tychże Uczelni.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
TKIS
Program finansujący:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
POWR.03.01.00-IP-.08-00-NPK/16 z dnia 2017-01-17
Okres realizacji:
2016-10-01 - 2018-09-30
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt
Realizowany w:
Wydział Mechaniczny
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Akademia Marynarki Wojennej W Gdyni (Polska)
  • Akademia Morska w Gdyni (Polska)
Wartość projektu:
1 973 352.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 140 razy