Dredged Materials in Dike Construction - Implementation in the SBR using Geosynthetics and Soil Improvement - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dredged Materials in Dike Construction - Implementation in the SBR using Geosynthetics and Soil Improvement

Prognozowany wzrost poziomu wód w morzach i oceanach, spowodowany globalnym ociepleniem klimatu, stwarza konieczność podjęcia intensywnych działań w kierunku ulepszenia technik ochrony terenów nadmorskich za pomocą obwałowań. Szacuje się, że tylko na terenie Niemiec i Polski zagrożony jest obszar, na którym zamieszkują 4 miliony ludzi. Przewidywane do realizacji nowe inwestycje w zakresie ochrony siedlisk ludzkich na terenach zagrożonych zalaniem, których koszt w przeciągu najbliższej dekady szacowany jest na blisko 150 mln Euro, wymagają podjęcia działań w kierunku opracowania nowoczesnych technologii budowy obwałowań z wykorzystaniem łatwo dostępnych i tanich materiałów. Przygotowywany przed Politechnikę Gdańską we współpracy z Uniwersytetem w Rostocku oraz Coastal Research and Planning Institute w Kłajpedzie program badań finansowanych z funduszy europejskich w ramach South Baltic Cross-border Co- operation Programme 2007-2013 ma na celu opracowanie technologii budowy obwałowań z materiałów pochodzących z robót czerpalnych w połączeniu z geosyntetykami lub popiołami stanowiącymi uboczny produkt spalania węgla. Podjęcie tej tematyki badawczej jest kluczowe, ze względu na narastający problem braku odpowiedniej ilości materiałów do budowy skutecznych i bezpiecznych dla środowiska naturalnego obwałowań. Planowane badania laboratoryjne, analizy obliczeniowe oraz unikalne na skalę europejską badania w skali rzeczywistej stanowić będą podstawę do uzyskania wiarygodnych rezultatów, które po opracowaniu przez międzynarodowy zespół naukowców, w którego skład wchodzą pracownicy Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego, umożliwią opracowanie wytycznych do projektowania, pozwalających na konstruowanie obwałowań nowoczesnych, bezpiecznych i ekonomicznych. Stworzenie podstaw teoretycznych zagadnienia oraz sprawdzenie przyjętych założeń w ramach badań terenowych stanowić będą podstawę do podjęcia przez Politechnikę Gdańską starań w kierunku uzyskania ochrony patentowej na opracowaną technologię budowy obwałowań.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
DredgDikes
Program finansujący:
Europejska Wspólnota Terytorialna
Okres realizacji:
2010-09-01 - 2014-12-31
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Sikora
Realizowany w:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wartość projektu:
2 070 235.67 EUR
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 74 razy