Droga do doskonałości zawodowej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Droga do doskonałości zawodowej

Projektodawca wraz z Partnerami w wyniku wieloletnich doświadczeń najpierw zidentyfikowali problem drastycznego braku nowoczesnych narzędzi w odniesieniu do jednej branży okrętowej, a następnie zostały przeprowadzone badania potwierdzające jego istnienie w innych branżach. Obecnie aktywni na pomorskim rynku pracy są absolwenci Politechniki Gdańskiej, techników i szkół zawodowych, którzy skończyli edukację w ostatnich 30 latach, a ich problemem jest nienadążanie za szybkim rozwojem narzędzi wspierających pracę inżynierów i techników związanych z przemysłem. Potrzeba rozszerzenia wiedzy i umiejętności w tym zakresie dostrzegają także pracodawcy oraz ośrodki edukacyjne i Badawczo-Rozwojowe. Bez dostępu do narzędzi pomorscy specjaliści są mniej efektywni i rośnie dystans pomiędzy produktami ich kreatywności, a wytworami przemysłowymi powstałymi przy wsparciu nowoczesnych narzędzi. Jeżeli Polska i województwo pomorskie ma być miejscem 'ludzi odnoszących sukcesy dzięki umiejętności efektywnego korzystania z wiedzy', to muszą mieć także dostęp i umiejętności stosowania najnowszych narzędzi teleinformatycznych. Jest to warunek szybkiego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Niestety rozwiązanie tego problemu nie było do tej pory w wystarczającym stopniu uwzględnione w polityce państwa. Polityka państwa polskiego minionych 20 lat skupiła się na upowszechnieniu podstawowej obsługi komputera, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Teraz wychowankowie tej polityki nie mają dostępu do specjalistycznych narzędzi teleinformatycznych niezbędnych do efektywnej realizacji procesów pracy w przemyśle. Jest to jeden z powodów emigracji do firm zagranicznych, w których funkcjonują nowoczesne narzędzia warunkujące odnoszenie sukcesów zawodowych, gdyż sama wiedza i kreatywność bez nowoczesnych narzędzi nie wystarczy przy dążeniu do innowacyjności. Dlatego też projekt zakłada opracowanie i przeprowadzenie programu szkoleń w zakresie systemów zintegrowanych systemów komputerowych wspomagających pracę inżyniera. Działania dedykowane są osobno dla trzech grup odbiorców: inżynierów, techników i robotników. Zakres i tematyka szkoleń, a także metodyka nauczania dostosowana musi być do adresatów, którymi są pracownicy różnych branż i etapów wytwarzania. Sposób realizacji zadania przewiduje możliwość adaptowania rozwiązania sprawdzonego w Wielkiej Brytanii

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Kapitał Ludzki
Instytucja:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Porozumienie:
UDA-POKL-08.02.02-22-003/11-00 z dnia 2012-02-02
Okres realizacji:
2012-01-02 - 2014-12-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Karol Niklas
Realizowany w:
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Organizacja Międzyzakładowa NZZS Solidarność Stoczni Gdańskiej (Polska)
  • Centrum Doskonalenia Kadr EuroPartner (Polska)
Wartość projektu:
1 987 540.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 105 razy