Dynamika kreowania zaufania i braku zaufania w głosowaniu internetowym - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dynamika kreowania zaufania i braku zaufania w głosowaniu internetowym

Głosowanie Internetowe istnieje już od dwudziestu lat, a mimo to nadal nie jest powszechnie stosowane. Jednym z głównych powodów jest brak zaufania obywateli do technologii i zatrudnionych w niej ludzi. Uważając nieufność za zmienną niezależną od zaufania, badam, w jaki sposób oba konstrukty kształtują dyskurs publiczny wokół głosowania „I” (zarówno technologia, jak i jej promotorzy), rozumiany jako krytyczny przypadek eskalacji tego samego podejścia i potencjalnych wniosków do badań w cyfrowej dministracji. Aby zrealizować ten cel będę przebywał na Politechnice Gdańskiej - PG (Polska), w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu, pod kierunkiem prof. Tomasza Janowskiego, z jednym oddelegowaniem do Instytutu Fraunhofera FOKUS (Niemcy) , w Centrum Kompetencji Publicznego IT, pod kierunkiem prof. Petera Parycka. W ramach projektu powstanie 5 studiów przypadku, 4 oparte na dwutygodniowych wizytach studyjnych i długiej wizycie studyjnej w Nowej Południowej Walii (Australia) pod kierunkiem Prof. Lemurii Carter (Uniwersytet Nowej Południowej Walii). Doświadczenie w GUT i FOKUS wzbogaci proponowane podejście o wiedzę techniczną i prawną; natomiast opracowanie studiów przypadkow dostarczy danych do analizy procesu tworzenia zaufania i nieufności. Metodologicznie zmapuję plik pojawienie się dyskursów zaufania i nieufności w głosowaniu Internetowym poprzez analizę dyskursu i pogłębione wywiady z aktorami społeczno-politycznymi; później metodologia Q zostanie wykorzystana do zrozumienia, które dyskursy są najczęściej podzielane przez obywateli. Projekt zapewni strategiczne know-how dotyczące dynamiki zaufania i nieufności w zakresie akceptacji głosowania Internetowego.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
ELECTRUST
Program finansujący:
HORYZONT 2020
Instytucja:
Komisja Europejska
Porozumienie:
101038055 z dnia 2021-04-28
Okres realizacji:
2022-01-01 - 2023-12-31
Kierownik projektu:
dr Tomasz Janowski
Realizowany w:
Katedra Informatyki w Zarządzaniu
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2022

wyświetlono 185 razy