Dysocjacja i fragmentacja cząsteczek w zderzeniach z elektronami - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dysocjacja i fragmentacja cząsteczek w zderzeniach z elektronami

Celem prac prowadzonych w ramach projektu Electron Controlled Chemical Lithography (ECCL), COST Action CM0601, Grupa Robocza WG1, jest badanie procesów oddziaływania elektronów z cząsteczkami w fazie gazowej, prowadzących do dysocjacji i fragmentacji cząsteczek poprzez rozerwanie określonych wiązań molekularnych. Głównym celem jest identyfikacja cząsteczek, które mogą być następnie wykorzystywane w procesach chemicznych litografii. Prace bawadcze w ramach programu ECCL (WG1) koncentrują się między innymi na badaniach przebiegu procesów fragmentacji badanych grup cząsteczek w wyniku oddziaływania z elektronami oraz poszukiwaniu metod kontroli procesów wychwytu dysocjacyjnego przez wprowadzanie wybranych podstawników atomowych i molekularnych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
ECCL
Program finansujący:
COST
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
553/N-COST/2009/0 z dnia 2009-10-29
Okres realizacji:
2009-11-19 - 2011-11-14
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Mariusz Zubek
Realizowany w:
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Universite de Fribourg (Szwajcaria)
  • Leopold-Franzens Universitat Insbruck (Austria)
  • Universite of Aarhus (Dania)
  • Universite de Paris-Sud (Francja)
  • Comenius University (Słowacja)
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 120 razy