Dystrybucyjny transformator hybrydowy (DTH) jako aktywny element nowoczesnych systemów „Smart Grid” - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dystrybucyjny transformator hybrydowy (DTH) jako aktywny element nowoczesnych systemów „Smart Grid”

Projekt zakłada prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania dystrybucyjnego transformatora hybrydowego (DTH) z bezstopniową regulacją napięcia wyjściowego, z możliwością korekcji współczynnika mocy i pracy jako sprzęgu z obwodami DC, w tym z bateryjnymi zasobnikami energii. Taki transformator stanowi innowacyjny element aktywny systemów elektroenergetycznych, w szczególności typu „Smart Grid”, pozwalający uwzględnić oddziaływania na sieć dystrybucyjną zmiennych odbiorów i źródeł generacji rozproszonej (GR), w tym OZE. Ogromna potrzeba instalacji i znaczenie układu DTH dla sieci dystrybucyjnych wynikają z tego, że moc zainstalowana w źródłach GR stale wzrasta, a GR jest obecnie jedną z najbardziej aktywnie rozwijanych gałęzi energetyki. Układy DTH pozwalają też na niekonwencjonalne „spinanie” sieci dystrybucyjnych w pierścień z możliwością płynnej regulacji przepływu energii w układzie. W ramach projektu powstaną przygotowane do wdrożenia rozwiązania techniczne, poprawiające funkcjonowanie systemów dystrybucyjnych, które wpisują się w oczekiwania producentów transformatorowych stacji rozdzielczych i operatorów sieci dystrybucyjnych. Końcowym efektem projektu będzie prototyp DTH dla inteligentnych stacji dystrybucyjnych SN/nn, integrowanych w zależności od potrzeb z zasobnikiem energii i z informatycznym systemem monitoringu i zarządzania parametrami energii elektrycznej. Dodatkowym efektem będzie autonomiczny prototyp dołączalnej części regulacyjnej DTH, przeznaczony do modernizacji istniejących stacji dystrybucyjnych jako uzupełnienie dla transformatora, bez konieczności jego wymiany. Projekt będzie realizowany przez 3 członków konsorcjum tj. Instytut Elektrotechniki, Fabrykę Fabrykę Transformatorów w Żychlinie Sp. z o.o., oraz Politechnikę Gdańską (Wydział Elektrotechniki i Automatyki) w okresie 27 m-cy od 01.06.2018 r., a wdrożenie wyników projektu nastąpi w działalności przedsiębiorstwa. Projekt zakłada też rozpowszechnianie wyników projektu na konferencjach naukowych i w branżowych czasopismach technicznych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
DTH-SMART GRID
Program finansujący:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
POIR.04.01.04-00-0018/17-00 z dnia 2019-10-11
Okres realizacji:
2019-10-11 - 2021-10-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Andrzej Augusiak
Realizowany w:
Laboratorium Linte^2
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Fabryka Transformatorów w Żychlinie (Polska)
  • Instytut Elektrotechniki w Warszawie (Polska)
Wartość projektu:
2 397 034.66 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 287 razy