e-Doświadczenia w fizyce (e-Doświadczenia) - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

e-Doświadczenia w fizyce (e-Doświadczenia)

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach technicznych, poprzez stworzenie innowacyjnych narzędzi (tzw. e-Doświadczeń), wspierających proces dydaktyczny w tych szkołach. Przygotowany zostanie szereg wirtualnych e-Doświadczeń, wpisujących się w podstawę programową przedmiotu fizyka. Innnowacyjne e-Doświadczenia pomogą uczniom zrozumieć zjawiska i modele fizyczne i rozbudzą w nich ciekawość naukowo-techniczną.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Kapitał Ludzki
Porozumienie:
UDA.POKL.03.03.04-00-065/10-00 z dnia 2011-11-24
Okres realizacji:
2010-07-01 - 2014-04-30
Kierownik projektu:
dr inż. Paweł Syty
Realizowany w:
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Young Digital Planet (Polska)
Wartość projektu:
4 280 887.64 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 131 razy