Efektuacyjny model zespołu przedsiębiorczego. Jak działają przedsiębiorcze zespoły odnoszące sukces. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektuacyjny model zespołu przedsiębiorczego. Jak działają przedsiębiorcze zespoły odnoszące sukces.

Przedsięwzięcia biznesowe, podejmowane w warunkach permanentnej zmiany i wzrostu wymagań konkurencyjnych, często realizowane są nie przez indywidualnych przedsiębiorców, ale poprzez zespoły przedsiębiorcze. Zespół przedsiębiorczy jest definiowany jako grupa przedsiębiorców, którzy wspólnie podejmują decyzję o założeniu firmy, wspólnie realizują wszystkie etapy procesu przedsiębiorczego: identyfikacji szansy, zdefiniowania koncepcji przedsięwzięcia, szacowania zapotrzebowania na zasoby, pozyskiwania zasobów, wprowadzenia koncepcji w życie oraz zarządzania nowym przedsięwzięciem i jego rozwojem, oraz wspólnie korzystają z zysków przedsięwzięcia. Celem badań jest opracowanie modelu efektywnego zespołu przedsiębiorczego. By odpowiedzieć na pytanie: jak działają efektywne zespoły przedsiębiorcze, zaplanowano badania, które obejmują analizę modelów mentalnych zespołów przedsiębiorczych (czyli przekonań członków zespołu dotyczących podejmowanych zadań oraz wzajemnych relacji) oraz kompetencji osób, które zdecydowały się razem prowadzić firmę. Punktem wyjścia podjętych badań będzie teoria efektuacji, opisująca sposoby podejmowania decyzji i działania przedsiębiorców, która stanowi nowoczesny paradygmat postrzegania przedsiębiorczości. Teoria efektuacji zakłada, że przedsiębiorczość to kreowanie nowych rozwiązań w oparciu o posiadane zasoby i zaufanie do ludzi w otoczeniu przedsiębiorcy, ale również gotowość ponoszenia strat i korzystania z nieoczekiwanych okazji. Celem szczegółowym badań jest identyfikacja modeli mentalnych polskich zespołów przedsiębiorczych, oraz ocena ich zgodności z efektuacyjnym modelem przedsiębiorczości. Odkrycie, na ile model mentalny efektywnego zespołu przedsiębiorczego jest zgodny z założeniami efektuacji i czy ulega dynamice w procesie wspólnego prowadzenia firmy to zadania podjęte w ramach projektu. Rezultaty badań mogą posłużyć do rozwoju wiedzy i umiejętności obecnych i przyszłych przedsiębiorców, budujących zespoły przedsiębiorcze. Uzyskane w projekcie badawczym wyniki mogą służyć też promowaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez zespoły przedsiębiorcze i reguł ich efektywnej współpracy.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
MZP
Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2017/25/B/HS4/01507 z dnia 2018-01-24
Okres realizacji:
2018-01-24 - 2021-01-23
Kierownik projektu:
dr Beata Krawczyk-Bryłka
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Przedsiębiorczości
Wartość projektu:
210 560.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 9

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2023

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

wyświetlono 604 razy