Ekoinnowacyjna technologia dezintegracji niskotemperaturowej zwiększająca efektywność technologiczną i energetyczną procesu przeróbki osadów ściekowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekoinnowacyjna technologia dezintegracji niskotemperaturowej zwiększająca efektywność technologiczną i energetyczną procesu przeróbki osadów ściekowych

Wykonanie badań nad termiczną metodą dezintegracji osadu czynnego, powstającego po procesie biologicznego oczyszczania ścieków, mające na celu stworzenie technologii umożliwiającej poprawę właściwości reologicznych osadu nadmiernego, a także wzrost produkcji biogazu w zamkniętych komorach fermentacji metanowej.

Informacje szczegółowe

Finansowanie projektu:
WFOŚ
Porozumienie:
WFOŚ/D/201/6/2018 WFOŚ/D/201/6/2018 z dnia 2018-01-19
Okres realizacji:
2018-01-19 - 2021-01-31
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Sanitarnej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy