Elektrochemiczny Au-Minecraft: nowe podejście do budowy systemów biosensoryki impedancyjnej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elektrochemiczny Au-Minecraft: nowe podejście do budowy systemów biosensoryki impedancyjnej

Podstawowym zadaniem projektu jest zbadanie form oddziaływania nanocząsteczek złota z powierzchnią elektrody i będących w polu elektrycznym, które wpłynie na ich samoorganizowanie się. Wygenerowany niejednorodny rozkład obszarów dyfuzyjnych wpłynie na globalne zachowanie elektrody, w związku z czym efektem samoorganizowania się będzie określone wzmocnienie odpowiedzi impedancyjnej, podlegającej detekcji w podczas pracy biosensora. Proponowane rozwiązanie przełoży się na wzrost czułości i selektywności detekcji związków makromolekularnych, a także zaoferuje nową gamę rozwiązań dedykowanych funkcjonalizacji biosensorów. Projekt przyczyni się do rozbudowy laboratorium do badań zjawisk elektrochemicznych i fizykochemicznych Politechniki Gdańskiej, poskutkuje licznymi publikacjami w czasopismach znajdujących się w Q1 listy filadelfijskiej. Zostaną rozwinięte nowe narzędzia eksperymentalne i procedury modelowania. Prace będą prowadzone w ścisłej współpracy z badaczami Uniwersytetu Gdańskiego: Wydziałów Chemii i Biologii. Projekt ściśle wpisuje się w tematykę realizowaną w ramach Centrum Materiałów Przyszłości oraz BioTechMed, przyczyniając się do rozwoju głównych nurtów badawczych PG w ramach projektu IDUB.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
AUMEIS
Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2020/37/B/ST7/03262 z dnia 2021-01-26
Okres realizacji:
2021-01-26 - 2024-01-25
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jacek Ryl
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uniwersytet Gdański (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2022

wyświetlono 1280 razy