Elektrofilowe kompleksy z ligandem R2P-P - nowe związki niskowalencyjnego fosforu - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elektrofilowe kompleksy z ligandem R2P-P - nowe związki niskowalencyjnego fosforu

Celem projektu jest otrzymanie kompleksów fosfanylofosfinidenowych (R2P-P) metali przejściowych o właściwościach elektrofilowych, co wiąże się z obecnością grup elektronoakceptorowych (CO) przy centrum metalicznym. Celem jest także określenie ich struktur w ciele stałym i w roztworach oraz zbadanie ich podstawowych właściwości chemicznych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
DIAMENTOWY GRANT
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
Umowa nr 0172/DIA/2013/42 z dnia 2013-07-08
Okres realizacji:
2013-07-08 - 2015-12-31
Kierownik projektu:
Mateusz Zauliczny
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Wartość projektu:
118 800.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 65 razy