eUczelnia opracowanie i wdrożenie na Politechnice Gdańskiej platformy udostępniającej eUsługi dla społeczeństwa informacyjnego województwa pomorskiego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

eUczelnia opracowanie i wdrożenie na Politechnice Gdańskiej platformy udostępniającej eUsługi dla społeczeństwa informacyjnego województwa pomorskiego

Koncepcja eUczelni jest elementem strategii zmian na Politechnice Gdańskiej, które mają na celu przeobrażenie uczelni w nowoczesny uniwersytet XXI wieku. Koncepcja zakłada całkowite otwarcie kampusu na społeczeństwo poprzez rozwijanie możliwości korzystania z wszelkich usług Uczelni w sposób elektroniczny. Działaniu związanym z realizacją eUczelni przyświecają cele: 1.Otwarcie Uczelni na społeczeństwo informacyjne poprzez dostosowanie wszystkich systemów i usług do nowoczesnej formy elektronicznej 2.Rozszerzenie standardowych form kształcenia w kierunku nowoczesnych platform kształcenia na odległość, likwidacja barier lokalizacji i niepełnosprawności. 3.Usprawnienie administracji Uczelni poprzez zastosowanie narzędzi i platform informatycznych 4.Zacieśnienie współpracy z przemysłem i biznesem poprzez stworzenie usług informacyjnych oraz platformy wymiany wiedzy 5.Zapewnienie kanału integracji z innymi Uczelniami Pomorza. Główne osie działania: 1.Budowa nowoczesnej platformy technologicznej do osadzania usług w technologii SOA 2.Modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej pod potrzeby usług informacyjnych 3.Dostosowanie lub wymiana obecnych systemów w celu zapewnienia możliwości nieograniczonej integracji z platformą eUczelni 4. Wdrożenie platformy elektronicznej do zarządzania treścią (CMS). 5. Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa informacji przy jednoczesnym maksymalnym jej udostępnianiu; 6.Szkolenia kadry administracyjnej i naukowej i studentów w celu optymalnego wykorzystania nowoczesnej platformy i z norm bezpieczeństwa 7.Opracowanie nowej postaci procesów administracyjnych i kształcenia wykorzystujących w sposób maksymalny platformę eUczelni 8.Stworzenie interaktywnej platformy internetowej łączącej społeczeństwo z usługami eUczelni oraz zapewniającej optymalną ścieżkę dotarcia do informacji, także dla osób niepełnosprawnych; zapewnienie jednolitego standardu przekazu informacji w ramach całej Uczelni. 9. stworzenie elektronicznych usług eUczelni w zakresie obsługi studentów, pracowników, kandydatów, mieszkańców, przedsiębiorców i innych grup społecznych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
eUczelnia
Program finansujący:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Instytucja:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Porozumienie:
UDA-RPPM.02.02.02-00-017/10-00 z dnia 2010-10-19
Okres realizacji:
2011-01-03 - 2015-03-31
Kierownik projektu:
mgr inż. Piotr Falc
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Centrum Usług Informatycznych
Wartość projektu:
12 304 100.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 299 razy