EURO 2012 - szanse i zagrożenia. Program badawczy - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

EURO 2012 - szanse i zagrożenia. Program badawczy

Zwiększenie możliwości modernizacyjnych i adaptacyjnych MMŚP w obliczu zmiany gospodarczej związanej z organizacja EURO 2012. Cele szczegółowe - Dostarczenie wiedzy na temat wpływu imprez typu EURO na potencjał sektora MMŚP poprzez analizę studium przypadku (EURO Portugalia); - Dostarczenie wiedzy na temat wpływu EURO 2012 na gospodarkę regionu (szanse i zagrożenia); - Opracowanie wyników badań i ich publikacja dla firm, instytucji otoczenia biznesu oraz JST.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Kapitał Ludzki
Instytucja:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Porozumienie:
UDA-POKL.08.02-22-016/08-00 z dnia 2009-04-30
Okres realizacji:
2009-05-01 - 2010-06-30
Kierownik projektu:
dr hab. Julita Wasilczuk
Realizowany w:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • brak
Wartość projektu:
566 199.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy