Exchange traded funds jako innowacyjne produkty na rynkach finansowych: determinanty rozwoju i wpływ na system finansowy. Doświadczenia krajów europejskich, implikacje dla Polski. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Exchange traded funds jako innowacyjne produkty na rynkach finansowych: determinanty rozwoju i wpływ na system finansowy. Doświadczenia krajów europejskich, implikacje dla Polski.

Badanie obejmie rynek funduszy typu exchange traded funds (ETFs). W ramach projektu naukowego „Exchange traded funds jako innowacyjne produkty na rynkach finansowych: determinanty rozwoju i wpływ na system finansowy. Doświadczenia krajów europejskich, implikacje dla Polski” zostały zdefiniowane 3 główne cele naukowe, przy czym jeden cel ma charakter teoretyczno-metodologiczny, zaś dwa to cele empiryczne. Celem o charakterze teoretyczno-metodologicznym jest: Modyfikacja modeli dyfuzji innowacji pozwalająca na analizę schematów rozwoju rynku ETFs jako innowacyjnych produktów finansowych oraz określanie dynamiki, masy krytycznej i prognoz zmian. Głównymi celami empirycznymi projektu są: Identyfikacja ścieżek dyfuzji ETFs na europejskich rynkach finansowych; Identyfikacja czynników wpływających na rozwój rynków ETFs w krajach europejskich; Identyfikacja wpływu rozwoju rynków innowacyjnych produktów finansowych – ETFs, na system finansowy jako całość oraz jego poszczególne segmenty. Badaniem będą objęte kraje Unii Europejskiej z najwyższą wartością aktywów ETFs opartych na krajowych aktywach (według stanu na koniec października 2015 r.): Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania, a także Polska, w której aktywa były zdecydowanie niższe. Ze względu na zbliżone regulacje oraz otoczenie rynkowe, a także wysoki stopień zintegrowania rynków finansowych, badanie zostanie przeprowadzone na dwóch szczeblach: dla całego obszaru UE z wysoko rozwiniętymi rynkami ETFs oraz indywidualnie dla wybranych krajów (w tym Polski). Z uwagi na dostępność danych statystycznych, okres analizy obejmie lata 2004-2015 (dla Polski okres 2010-2015). Znaczenie projektu dla PG: - publikacja artykułów i książek zawierających wyniki badań; - dostęp do bazy danych o ETFs; - zakup publikacji dotyczących innowacyjnych produktów finansowych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
SONATA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2015/19/D/HS4/00399 z dnia 2016-06-14
Okres realizacji:
2016-06-14 - 2021-06-13
Kierownik projektu:
dr hab. Adam Marszk
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Nauk Ekonomicznych
Wartość projektu:
198 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 6

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

 • Rozwój systemu finansowego Polski w gospodarce globalnej
  Publikacja

  Temat niniejszej monografii to powstanie oraz rozwój systemu finansowego w Polsce od rozpoczęcia transformacji ustrojowej, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski w globalnej gospodarce. Istotną częścią monografii są przesłanki i wytyczne dotyczące możliwych przyszłych rozwiązań oraz kierunków ewolucji polskiego systemu finansowego, wyprowadzone na podstawie wykonanych przez autorów badań i analiz polskiej/ globalnej gospodarki. Cele...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2020

Rok 2019

 • Sustainable investing exchange-traded funds: US and European market

  The key aim of the paper is to examine the diffusion of the sustainable investing exchange-traded funds (ETFs) on the European and US ETFs markets, with the special focus on the market shares of sustainable investing and conventional funds. The model of diffusion of innovation (logistic growth model) is applied. Monthly data on the assets of ETFs in the time period of 2006-2017 are used. Increasing assets of sustainable investing...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2018

Rok 2017

wyświetlono 237 razy