Fotoaktywne struktury hybrydowe do zastosowań fotowoltaicznych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fotoaktywne struktury hybrydowe do zastosowań fotowoltaicznych

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat własności fizycznych nanostruktur półprzewodnikowych na bazie TiO2 i ZrO2 w celu wykorzystania ich jako fotoaktywny materiał w konstrukcji ogniw słonecznych typu DSSC (dye-sensitized solar cells). Badania doświadczalne będą uzupełnione symulacjami komputerowymi. Obliczenia przerwy energetycznej, widm absorpcji UV-VIS, IR dadzą możliwość opracowania teorii transferu ładunków oraz dobrania najlepszego barwnika w celu polepszenia fotoaktywności układu hybrydowego. Wyjaśnienie mechanizmu przepływu ładunku elektrycznego między barwnikiem a półprzewodnikiem doprowadzi do zwiększenia wydajności kwantowej i poprawy efektywności ogniw DSSC. . Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju fotowoltaiki i stworzy podstawy projektowania nowoczesnych materiałów fotoaktywnych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2017/25/B/ST8/01864 z dnia 2018-03-28
Okres realizacji:
2018-03-28 - 2022-03-27
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. Waldemar Stampor
Realizowany w:
Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii (Polska)
  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (Polska)
Wartość projektu:
1 003 900.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 291 razy