Fotokatalizatory projektowane w oparciu o eksponowane płaszczyzny krystaliczne oraz ich zastosowanie w oczyszczeniu wody - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fotokatalizatory projektowane w oparciu o eksponowane płaszczyzny krystaliczne oraz ich zastosowanie w oczyszczeniu wody

Proponowany projekt skupia się wokół problematyki projektowania fotokatalizatorów o wysokiej aktywności w procesach oczyszczania wody. Planowane jest przygotowanie serii fotokatalizatorów, które eksponowałyby konkretne płaszczyzny krystaliczne i następnie ich systematyczna modyfikacja w celu maksymalizacji końcowej aktywności fotokatalitycznej. Spodziewa się, że znalezienie odpowiedniej kombinacji eksponowanych płaszczyzn, domieszek modyfikujących stężenie nośników ładunku oraz selektywnie osadzonych ko-katalizatorów pozwoli na znaczny wzrost wydajności kwantowej fotokatalizatora. Otrzymane materiały poddane zostaną serii badań związanych z ich zdolnością do generowania reaktywnych form tlenu oraz, w dalszej części projektu, zdolnością do degradacji różnych zanieczyszczeń w fazie wodnej (farmaceutyki, pestycydy, metale ciężkie i WWA). Otrzymane wyniki będą stanowiły istotny wkład w obecny stan wiedzy na temat wieloskładnikowych układów fotokatalitycznych, jak również będą stanowić podstawę do dalszych badań i/lub wdrożeń prowadzonych na PG.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2021/41/N/ST5/03447 z dnia 2021-11-26
Okres realizacji:
2021-11-26 - 2024-11-25
Kierownik projektu:
Szymon Dudziak
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Wartość projektu:
232 500.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2024

Rok 2023

wyświetlono 230 razy