Go!Green - Inter Applied Chemistry Program - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Go!Green - Inter Applied Chemistry Program

Przedmiotem projektu jest stworzenie specjalizacji, dostępnej dla studentów wszystkich kierunków Wydziału Chemicznego PG, zwanej " Inter Applied Chemistry Program " (IACP). Wszytkie przedmioty w ramach specjalizacji będą prowadzone w języku angielskim, dla 30 najlepszych studentów (23 kobiety i 7 mężczyzn), z których przynajmniej trzech będzie cudzoziemcami. Specjalizacja będzie prowadzona dodatkowo oprócz programu studiów. Będzie specjalizacją elitarną, międzynarodową i interdyscyplinarną. Uczestnicy projektu (UP) będą zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach z przedmiotów wartych 4 punkty ECTS na semestr (daje to 28 dodatkowych punktów ECTS na koniec studiów. UP będą kształceni przez wykładowców z zagranicy, którzy charakteryzują się udokumentowanymi sukcesami w prowadzeniu międzynarodowych projektów naukowych oraz dydaktyki na poziomie międzynarod. Głównym celem zajęć, prowadzonych w ramach specjalizacji (30 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń/laboratoriów i 60 godzin zajęć w ramach e-learningu) będzie rozwiązywanie problemów o charakterze interdyscyplinarnym. Celem każdego wykładu będzie postawienie problemu, do rozwiązania którego studenci będą musieli zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności. Materiały dydaktyczne będą opracowane w taki sposób, aby wspierać tę metodę prowadzenia zajęć. Monitoring losów zawodowych obcokrajowców w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu kształcenia w ramach projektu. W efekcie realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności międzynarodowej programu kształcenia umożliwiająca wspólne studiowanie studentów z Polski i z zagranicy oraz docelowo wzrost studentów obcokrajowców studiujących na PG.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Go!Green
Program finansujący:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
POWR.03.03.00-00-M057-16 z dnia 2017-02-22
Okres realizacji:
2017-04-01 - 2021-09-30
Kierownik projektu:
dr hab. Christian Jungnickel
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Wartość projektu:
716 445.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 211 razy