ICT INNOVA - Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Pomorza poprzez rozwój klastra kluczowego branży ICT - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ICT INNOVA - Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Pomorza poprzez rozwój klastra kluczowego branży ICT

Przedmiotem projektu jest rozwój klastra kluczowego branży ICT, a poprzez to wzrost konkurencyjności i innowacyjności Pomorza. W wyniku realizacji projektu "Budowa partnerstwa i opracowanie strategii klastra branży ICT/ETI" opracowana została strategia Klastra ICT, a następnie uzyskano status Klastra Kluczowego Województwa Pomorskiego, w którym Politechnika Gdańska pełni rolę Administratora Klastra. W wyniku kontynuacji podjętych wcześniej działań, projekt realizował będzie cele: ułatwiania dostępu do nowej wiedzy i stymulowania innowacji, zapewnienia dostępności wykwalifikowanych zasobów ludzkich, rozwoju współpracy między uczestnikami klastra i wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz promocję Klastra jako innowacyjnego i atrakcyjnego ośrodka ICT.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Klaster
Program finansujący:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Instytucja:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Porozumienie:
UDA-RPPM.01.05.02-00-004/10 z dnia 2011-02-07
Okres realizacji:
2010-12-01 - 2013-01-31
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Marek Moszyński
Realizowany w:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wartość projektu:
1 333 100.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 83 razy