Identyfikacja, charakterystyka i modelowanie procesu COMAMMOX - nowego ogniwa w obiegu azotu w układach oczyszczania ścieków. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja, charakterystyka i modelowanie procesu COMAMMOX - nowego ogniwa w obiegu azotu w układach oczyszczania ścieków.

Odkrycie mikroorganizmów, które mogą utleniać amoniak bezpośrednio do azotanów (comammox – complete oxidation of ammonia), zmienia tradycyjny paradygmat (obowiązujący ponad 100 lat), że proces nitryfikacji przebiega dwustopniowo i wymaga aktywności dwóch rodzajów mikroorganizmów – utleniających amoniak do azotynów (AOB) oraz utleniających azotyny do azotanów (NOB). We wszystkich zbadanych przypadkach, bakterie comammox należały do rodzaju Nitrospira, który dotychczas uważany był za typowego reprezentanta grupy NOB. Projekt zakłada poznanie procesu poprzez połączenie zaawansowanych badań mikrobiologicznych, eksperymentalnych badań kinetycznych i modelowania matematycznego. Projekt będzie realizowany w konsorcjum (PG, PW i UWM). Identyfikacja procesu w różnych układach oczyszczania ścieków obejmie badania metagenomiczne (cały metagenom) oraz analizę poszczególnych genów (amoA i nxr) metodą qPCR (Zadanie UWM). Występowanie procesu comammox będzie badane w układach oczyszczania ścieków realizujących procesy konwencjonalnej nitryfikacji-denitryfikacji oraz deammonifikacji (częściowej nitrytacji-anammox). W pierwszym przypadku (nitryfikacja-denitryfikacja), badany proces będzie przebiegał w typowym, kłaczkowatym osadzie czynnym oraz układach hybrydowych (osad czynny + błona biologiczna na kształtkach) (Zadanie PW). W drugim przypadku (deammonifikacja), badany proces będzie przebiegał w osadzie granulowanym i układach hybrydowych (Zadanie PG). Badania kinetyczne będą obejmowały wpływ różnych czynników środowiskowych, takich jak stężenie tlenu, stężenie amoniaku oraz temperatura, na szybkość poszczególnych etapów nitryfikacji oraz aktywność procesu coammox. Zostanie opracowany mechanistyczny model matematyczny na bazie powszechnie stosowanego modelu ASM1 (Activated Sludge Model no.1) (Zadanie PG).

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2017/27/B/NZ9/01039 z dnia 2018-10-15
Okres realizacji:
2018-10-15 - 2022-10-14
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia
Realizowany w:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Politechnika Warszawska (Polska)
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Polska)
Wartość projektu:
1 390 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2020

wyświetlono 309 razy