Identyfikacja i ocena mierzalnych parametrów dotyczących wizualnego i niewizualnego wpływu światła na ludzi w środowisku zbudowanym - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja i ocena mierzalnych parametrów dotyczących wizualnego i niewizualnego wpływu światła na ludzi w środowisku zbudowanym

Planowane działanie naukowe przewidziane do realizacji to zagraniczny staż badawczy u Assoc. Prof. Dr. Ute Besenecker, w Division of Lighting Design, KTH School of Architecture w Szwecji. Staż będzie trwał około 6 tygodni i został zaplanowany jako dwa odrębne wyjazdy (lato/zima), ze względu na długość dnia wynikającą z pór roku, która zgodnie z posiadaną dostępną wiedzą, będzie miała znaczący wpływ na wyniki badań. Podczas stażu zaplanowane będą wstępne pilotażowe badania testujące protokół badawczy przyszłych badań, które weryfikować będą postawione hipotezy badawcze oraz wstępną analizę zarejestrowanych danych. Planowany staż badawczy ma na celu zdobycie nowej wiedzy dotyczącej metodologii badań, tj. poszerzenie warsztatu badawczego z zakresu wizualnego i niewizualnego wpływu światła na ludzi w środowisku zbudowanym. Ponadto pozyskanie i wykorzystanie nowych informacji dotyczących istniejących i nowych oświetleniowych parametrów mierzalnych oraz zastosowania narzędzi pomiarowych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
DEC-2020/04/X/NZ7/00307 z dnia 2020-10-01
Okres realizacji:
2020-10-16 - 2023-04-16
Kierownik projektu:
dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska
Realizowany w:
Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 235 razy