Inkubator Innowacyjności 2.0 - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inkubator Innowacyjności 2.0

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych wypracowanych na PG oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Inkubator Innowacyjności 2.0
Program finansujący:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
mgr inż. Jerzy Buszke
Realizowany w:
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uniwersytet Gdański (Polska)
  • Gdański Uniwersytet Medyczny (Polska)
  • Excento Sp. z o.o. (Polska)
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy