Inkubator Innowacyjności 4.0 w Politechnice Gdańskiej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inkubator Innowacyjności 4.0 w Politechnice Gdańskiej

Przedmiotem projektu jest zapewnienie wsparcia pracownikom naukowym w zakresie zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych wypracowanych na PG oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Inkubator Innowacyjności 4.0
Program finansujący:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
mgr inż. Damian Kuźniewski
Realizowany w:
Centrum Transferu Technologii
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Excento sp. z o.o. (Polska)
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy