Innowacyjne i nowoczesne rozwiązania zrównoważonego korzystania z wód opadowych w mieście oparte na procesach naturalnych. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Innowacyjne i nowoczesne rozwiązania zrównoważonego korzystania z wód opadowych w mieście oparte na procesach naturalnych.

Najważniejszym celem projektu NICE jest zwiększenie świadomości oraz dostępności rozwiązań naturalnych wykorzystywanych dla zapewnienia rozwiązań związanych z gospodarką obiegowych przy zagospodarowaniu wód opadowych na terenach miejskich. Projekt zapewni dostęp do niezbędnej wiedzy potrzebnej do prawidłowego projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań wpisujących się w gospodarkę o charakterze obiegowym. Tym samym rozwiązania opracowane w ramach projektu NICE przyczynią się do ponownego wykorzystania wód opadowych do różnych celów i przy tym przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia i spływu powierzchniowego. Dodatkowo będą stanowić atrakcyjną i integralną część miejskiego krajobrazu. Politechnika Gdańska będzie liderem WP7, w ramach którego będzie projektować i budować naturalny obiekt do zagospodarowania wód opadowych w Gdańsku.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
NICE
Program finansujący:
HORYZONT 2020
Instytucja:
Komisja Europejska
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska
Realizowany w:
Katedra Technologii Wody i Ścieków
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • CETIM (Estonia)
  • Swedish University of Agricultural Science (Szwecja)
  • IRIDIA (Włochy)
  • FCC Aqualia (Hiszpania)
  • Arhus University (Dania)
  • Gate2Growth (Dania)
  • Ecobird (Francja)
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy