Innowacyjne i nowoczesne rozwiązania zrównoważonego korzystania z wód opadowych w mieście oparte na procesach naturalnych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Innowacyjne i nowoczesne rozwiązania zrównoważonego korzystania z wód opadowych w mieście oparte na procesach naturalnych

Premia na Horyzoncie na dodatki do wynagrodzeń dla osób pozostających w stosunku pracy z PG, biorących udział w realizacji projektu, niezależnie od charakteru pracy wykonywanej przy realizacji projektu Horyzont 2020 EuroCC. Głownym celem projektu NICE jest poszerzenie dostępności ulepszonych rozwiązań opartych na naturalnym środowisku [NBS] w celu zapewnienia cyrkularnych rozwiązań w zakresie wody miejskiej. NICE zapewni kluczową wiedzę do projektowania i wdrażania NBS, zamykając miejskie pętle wodne. W tym zakresie rozwiązania NICE umożliwią dostęp do wody wielokrotnego użytku do różnych celów (np. nawadnianie nierolnicze, spłukiwanie toalet…), oprócz ograniczania zanieczyszczeń i spływów oraz stanowienia atrakcyjnej i integralnej części krajobrazu miejskiego. Projekt umożliwi przygotowanie publikacji i przeprowadzenia badań z zakresu technologii wody i ścieków na międzynarodowym poziomie.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
NICE
Program finansujący:
Premia na Horyzoncie
Instytucja:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska
Realizowany w:
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy