Innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych

Celem projektu jest ograniczenie eutrofizacji wód powierzchniowych w badanych zlewniach (Borucinki i Grabi) poprzez analizę i przedstawienie innowacyjnych rozwiązań gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez określenie innowacyjnych technologii w zakresie oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej, określenie naturalnego potencjału środowiska w ograniczeniu dopływu zanieczyszczeń do zlewni oraz wypracowaniu rozwiązań integrujących potencjał technologiczny i naturalny. Ważnym elementem testowanych rozwiązań będzie możliwość odzysku energii oraz zamknięcie przepływu wody i materii w systemach hydrofitowych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
NORWET
Program finansujący:
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
E033/P01/2008/02 z dnia 2008-11-04
Okres realizacji:
2008-07-01 - 2011-04-30
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak
Realizowany w:
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research - BIOFORSK (Norwegia)
  • Uniwersytet Łódzki (Polska)
  • Pomorskie Centrum Badań i technologii Środowiska - POMCERT (Polska)
  • Uniwersytet Gdański (Polska)
Wartość projektu:
699 201.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 141 razy