Innowacyjne srodki i efektywne metody poprawy bezpieczenstwa i trwalosci obiektow budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrownowazonego rozwoju - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Innowacyjne srodki i efektywne metody poprawy bezpieczenstwa i trwalosci obiektow budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrownowazonego rozwoju

W ramach projektu planuje sie prowadzenie prac badawczo - rozwojowych oraz koncepcyjnych w nastepujacych obszarach i zagadnieniach: 1. funkcjonalnosc, trwalosc, energooszczednosc i bezpieczenstwo uzytkowania budynkow 2. poszukiwanie rozwiazan, ktore pod wzgledem ekonomicznym (kosztow inwest. i eksploat.) zaspokajalyby potrzeby inwestorow 3. wdrazanie rozwiazan w zakresie budownictwa i inzynierii srodowiska odpowiadajace idei zrowniwazonego rozwoju 4. recykling materialow i elementow budoowlanych

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Innowacyjna Gospodarka
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
POIG.01.01.01.02-10-106/09-00 z dnia 2009-12-30
Okres realizacji:
2010-01-01 - 2014-12-31
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman
Realizowany w:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • 3 instytuty naukowo-badawcze (Polska)
  • Politechnika Łódzka (Polska)
  • Polski Komitet Normalizacyjny (Polska)
  • 9 Uczelni publicznych (Polska)
Wartość projektu:
33 024 010.52 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy