Innowacyjne urządzenie trigeneracyjne do produkcji energii elektrycznej i chłodu dla energetyki rozproszonej o obniżonej emisji środowiskowej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Innowacyjne urządzenie trigeneracyjne do produkcji energii elektrycznej i chłodu dla energetyki rozproszonej o obniżonej emisji środowiskowej

Proponowana instalacja trigeneracyjna wykorzystuje rewersyjną powietrzną pompę ciepła (PPC) napędzaną silnikiem wielopaliwowym. Jest to koncepcja innowacyjna, nie posiadająca swego odpowiednika na rynku krajowym. Rewersyjne PPC są uważane za perspektywiczne źródła ciepła i należą do grupy urządzeń kwalifikowanych do odnawialnych źródeł energii. Obecną wadą tego typu rozwiązań jest obniżanie ich współczynnika wydajności grzejnej w warunkach rosnącej różnicy temperatur źródła górnego i dolnego, co praktycznie dyskwalifikuje te urządzenia z pracy w warunkach zimowych. Wówczas ekonomia pracy takiego urządzenia staje się praktycznie nieopłacalna. Wykorzystanie silnika spalinowego do napędu takiej pompy wraz z równoczesnym wykorzystaniem ciepła chłodzenia silnika oraz ciepła spalin do celów podwyższenia parametrów termicznych powietrza na wlocie do PPC oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej przyczyni się do możliwości całorocznego wykorzystania takiej instalacji. Dodatkowo latem urządzenie mogłoby produkować chłód, przyczyniając się w ten sposób do jeszcze lepszego wykorzystania energii. Produkcja chłodu byłaby zabezpieczona przez wykorzystanie urządzenia adsorpcyjnego, które pobierałoby całą nadwyżkę ciepła latem. Nadwyżka prądu produkowanego przez urządzenie może być sprzedawana do sieci. Silnik spalinowy z instalacją odzysku ciepła oraz oczyszczaniem katalitycznym spalin, którego paliwem może być bioetanol bądź biodiesel, również sprawia, że urządzenie to nie traci swojego wizerunku ekologiczności. Dodatkowo całkowity współczynnik wydajności grzewczej pompy odniesiony do energii chemicznej paliwa wykorzystanego do produkcji energii elektrycznej będzie wyższy od 1.5, co zdecydowanie przewyższa obecne na rynku sprężarkowe pompy ciepła. Zaproponowane rozwiązanie doskonale wpisuje się jako urządzenie niezależne do produkcji ciepła i energii elektrycznej w instytucjach wymagających dodatkowego zabezpieczenia do produkcji energii elektrycznej, jak na przykład szpitale.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
INNOECOTRIBLOCK
Program finansujący:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
z dnia 2018-01-01
Okres realizacji:
2018-01-01 - 2020-12-31
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz
Realizowany w:
Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • VBW Sp zoo (Polska)
Typ zgłoszenia:
Fundusze Europejskie [w tym Fundusze Strukturalne]
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 265 razy