Innowacyjni przedsiębiorcy oraz wsparcie innowacji dla MSP: Sojusz na rzecz wiedzy w obszarze zasobów ludzkich i rozwoju organizacyjnego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Innowacyjni przedsiębiorcy oraz wsparcie innowacji dla MSP: Sojusz na rzecz wiedzy w obszarze zasobów ludzkich i rozwoju organizacyjnego

Konkurencyjność MSP w regionie Morza Bałtyckiego warunkowana jest ich potencjałem innowacyjnym i zmniejszeniem luki między wymaganymi a posiadanymi kwalifikacjami. Z tego powodu sojusz wiedzy "Zasoby ludzkie i rozwój organizacyjny", składający się z jedenastu partnerów z czterech krajów, polega na zwiększeniu współpracy między uniwersytetami i przedsiębiorstwami w celu realizacji promocji edukacji i innowacji. Aby dotrzeć do jak największej liczby MSP, izby wzmacniają partnerstwo między uniwersytetami i przedsiębiorstwami. Kapitał ludzki jest najważniejszym zasobem dla wzmocnienia innowacji i wydajności. W związku z tym projekt koncentruje się na kompleksowej promocji innowacji w miejscu pracy. Podczas, gdy istnieje ogromna potrzeba dalszego rozwoju w tej dziedzinie w krajach na południe od Morza Bałtyckiego, innowacje w miejscu pracy są już bardziej zaawansowane w krajach skandynawskich. Dlatego projekt obejmuje kraje z obu regionów. Sojusz, który zostanie rozszerzony na 68 partnerów z 13 krajów i trwale kontynuowany, koncentruje się na współpracy w dwóch obszarach. Po pierwsze, opracowywanie, testowanie i wdrażanie specyficznych dla MSP metod, instrumentów i projektów poprzez prace badawczo-rozwojowe na uniwersytetach, które tworzą innowacje w miejscu pracy w obszarach takich jak rekrutacja pracowników, motywacja i cyfryzacja, bardziej innowacyjne środowisko pracy i bardziej wydajne wykorzystanie kapitału ludzkiego. Po drugie, wzmocnienie świadomości i kompetencji w tej nowej dziedzinie promowania innowacji dla małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Morza Bałtyckiego poprzez kwalifikacje. Projekt opracuje i wdroży: a) trzy kompleksowe programy kształcenia ustawicznego: "Cyfryzacja i współpraca", "Pracownicy i współprzedsiębiorcy" oraz "Procesy innowacyjne". b) podwójny kurs licencjacki: "Zarządzanie przedsiębiorstwem 4.0" Wszystkie produkty i dalsze wyniki zostaną przekazane 68 instytucjom w 13 krajach do wdrożenia.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
KAforHR
Program finansujący:
ERASMUS +
Instytucja:
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Porozumienie:
600923-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-KA z dnia 2018-11-28
Okres realizacji:
2018-11-01 - 2022-01-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Marzena Grzesiak
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Zarządzania
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Hydromechanika Sp. z o.o. Sp. k. (Polska)
  • Pomeranian Chamber of Handicrafts for SMEs (Polska)
  • Latvian Chamber of Commerce and Industry (Łotwa)
  • Arbeit und Zukunft e.V (Niemcy)
  • Satakunta University (Finlandia)
  • Baltic Sea Academy (Niemcy)
  • JJM-Rakentajat Oy (Finlandia)
  • Vides Dizains (Łotwa)
  • Centre for European and Transition Studies (Łotwa)
  • The Baltic Institute of Finland (Finlandia)
Wartość projektu:
845 570.50 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Edukacyjny
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 108 razy