Integracja nauk technicznych i społecznych w nauczaniu o energtyce na uczelniach technicznych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Integracja nauk technicznych i społecznych w nauczaniu o energtyce na uczelniach technicznych

Projekt skupia się na problemie braku nauk społecznych i humanistycznych w programach nauczania o energetyce na kierunkach technicznych uczelni wyższych. Założenia projektu oparto na trzech przesłankach. Po pierwsze energetyka odgrywa znaczącą rolę w życiu społecznym, politycznym oraz ekonomicznym. Po drugie, za wyjątkiem kursów z filozofii lub socjologii, które prowadzone są przez nauczycieli niezwiązanych z energetyką, aspekty społeczne są niemalże pomijane w nauczaniu o energetyce, a programy nauczania skupiają się wyłącznie na aspektach technicznych. Po trzecie istnieje bogata i dobrze rozwinięta tradycja badań społecznych w kwestiach energetycznych w ramach nauk społecznych i humanistycznych. Została ona opracowana głównie w badaniach naukowych i technologicznych, ale nie tylko: takie obszary badawcze jak socjologii środowiska, badań rozwojowych, nowej teorii ruchów społecznych, etyki i filozofii przedstawiły wiele owocnych wgląd w różne aspekty rozwoju energetyki. Jak można wywnioskować z tych trzech podstawowych założeń, głównym celem projektu jest wypełnienie luki pomiędzy naukami humanistycznymi i społecznymi i nauczaniem energetyki na uczelniach technicznych. Projekt adresowany jest do kadry dydaktycznej uczelni technicznych, którzy tworzą bezpośrednią grupę docelową. Pośrednie grupa docelowa składa się ze studentów studiów magisterskich oraz doktorantów uczelni technicznych, gdzie będą rozpowszechniane wyniki projektu. Głównym produktem projektu będzie Edu-Kit zawierający moduły nauczania oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów dostępne na platformie internetowej w formie e-book. Moduły nauczania zostaną opracowane przez partnerów projektu . W ramach partnerstwa, na Politechnice Gdańskiej zostaną opracowane dwa moduły nauczania. Jeden uwzględniający aspekty społeczne w rozwoju mikro odnawialnych źródeł energii (prosument), drugi związany z rozwojem smart grids.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
TEACHENER
Program finansujący:
ERASMUS +
Instytucja:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Okres realizacji:
2016-09-01 - 2019-08-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Andrzej Augusiak
Realizowany w:
Katedra Elektroenergetyki
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
  • Institute of Siciology of the Academy of Sceinces of the Czech Republic (Czechy)
  • Universitat Politecnica de Catalunya (Hiszpania)
  • Ceske vysoke uceni technicke v Praze (Czechy)
  • Merience SCP (Hiszpania)
  • Helmholtz-Zentrum fuer Umweltforschung GmbH (Niemcy)
Wartość projektu:
299 441.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Edukacyjny
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 106 razy