Inteligentny system do usuwania szkodliwych zanieczyszczeń w wodzie z użyciem modyfikowanego porowatego węgla szklistego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inteligentny system do usuwania szkodliwych zanieczyszczeń w wodzie z użyciem modyfikowanego porowatego węgla szklistego

Organiczne zanieczyszczenia w postaci leków, antybiotyków, hormonów czy dioksyn stanowią jeden z podstawowym problemów zaawansowanej gospodarki wodnej i jej wtórnego wykorzystania do celów gospodarczych. Zanieczyszczenia mogą być efektywnie eliminowane poprzez procesy elektrokatalityczne. Główny cel projektu bazuje na skonstruowaniu systemu remediacji wód, bazującego na reaktorze elektrochemicznym, z zaimplementowanym układem sztucznej inteligencji, umożliwiającej zwiększenie efektywności realizowanego procesu. Wysoka wydajność reaktora elektrochemicznego zagwarantowana będzie stworzeniem dedykowanych elektrod na bazie pianek z węgla szklistego, o wysokim stopniu rozbudowania powierzchni, powierzchniowo modyfikowanych z wykorzystaniem tlenków metali i warstw diamentowych. W czasie realizacji projektu zostaną wytworzone i udoskonalone materiały elektrodowe o wysokim znaczeniu aplikacyjnym i wdrożeniowym. Projekt przyczyni się do rozbudowy laboratoriów materiałowych oraz elektrochemicznych, ulokowanych na wydziałach Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Efektem bezpośrednim projektu będzie wytworzenie technologii pozwalającej na budowę reaktorów elektrochemicznych do oczyszczania wody z rozpuszczalnych i toksycznych zanieczyszczeń organicznych, gotowy do dalszej komercjalizacji. Ponadto, prowadzone prace badawcze dadzą efekt w postaci licznych publikacji w czasopismach znajdujących się w Q1 listy JCR (nie mniej niż 100 pkt MNiSW). Projekt badawczy prowadzony będzie w konsorcjum naukowym wraz z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (lider), firmą SensDx oraz partnerem z Norwegii – Norwegian Institute for Air Research. Szeroka i interdyscyplinarna współpraca naukowa przyczyni się do wzrostu atrakcyjności oferty naukowej Politechniki Gdańskiej.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
i-CLARE
Program finansujący:
Fundusze norweskie i EOG - Program Badania Stosowane
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
NOR/POLNOR/i-CLARE/0038/2019-00 z dnia 2020-10-19
Okres realizacji:
2020-10-01 - 2023-10-01
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. Robert Bogdanowicz
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Metrologii i Optoelektroniki
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Norwegian Institute for Air Research (Norwegia)
  • SensDX (Polska)
  • Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (Polska)
Wartość projektu:
6 482 375.06 PLN
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

wyświetlono 1453 razy