Inteligentny tłok do badania i oceny stanu technicznego ścianki podziemnych stalowych rurociągów przesyłowych cieczy i gazu metodą rozproszenia strumienia magnetycznego (MFL) - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inteligentny tłok do badania i oceny stanu technicznego ścianki podziemnych stalowych rurociągów przesyłowych cieczy i gazu metodą rozproszenia strumienia magnetycznego (MFL)

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
INNOTECH-K2/IN2/53/182767/NCBR/12
Program finansujący:
INNOTECH
Porozumienie:
INNOTECH-K2/IN2/53/182767/NCBR/12 z dnia 2013-01-01
Okres realizacji:
2013-01-01 - 2015-01-01
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
CDRiA Sp. z o.o.
Wartość projektu:
3 370 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 85 razy