INTERNATIONAL ALUMNI - JOIN THE NETWORK. Działania wspierające nawiązanie współpracy z absolwentami zagranicznymi Politechniki Gdańskiej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

INTERNATIONAL ALUMNI - JOIN THE NETWORK. Działania wspierające nawiązanie współpracy z absolwentami zagranicznymi Politechniki Gdańskiej

Celem projektu jest tworzenie społeczności absolwentów zagranicznych Uczelni i ich włączenie do społeczności absolwentów Politechniki Gdańskiej oraz zbudowanie systemu wspierania i rozwijania ich aktywności na polu biznesowym, akademickim, kulturalnym, społecznym i towarzyskim. Projekt ma również zapoczątkować działania w zakresie długofalowego budowania marki i promocji Uczelni za granicą. Wnioskodawca planuje: 1. przeprowadzić badanie ankietowe służące budowaniu trwałych , wzajemnych relacji Uczelnia - Absolwenci i nawiązania obustronnej współpracy; 2. wykorzystać posiadane przez Wnioskodawcę elektroniczne narzędzie do kontaktów z / między absolwentami Uczelni - Elektroniczna Księga Absolwentów i rozbudować je do potrzeb absolwentów zagranicznych; 3. wydanie Poradnika uczelnianego (jęz. ang., wersja papierowa i elektroniczna), przeznaczonego dla studentów zagranicznych, opracowanego we współpracy z zagranicznymi absolwentami.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
JOIN THE NETWORK
Program finansujący:
Programy NAWA
Instytucja:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
mgr Monika Downar
Realizowany w:
Biuro Karier i Absolwentów
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 67 razy