Inżyniera Danych - Międzynarodowy Program Kształcenia Politechniki Gdańskiej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inżyniera Danych - Międzynarodowy Program Kształcenia Politechniki Gdańskiej

Celem głów. proj. jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia (Politechniki Gdańskiej) poprzez objęcie 60 os. (33K, 27M) w tym co najmniej 10 (6 K,4 M) cudzoziemców (uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym) Międzynarodowym Programem Kształcenia na kierunku "Inżynieria Danych" oraz stworzenie mechanizmu gwarantującego trwałość przeprowadzonej interwencji w zakresie uczestnictwa os. z zagranicy (poprzez zaplanowanie działań mających służyć nie tylko zwiększeniu liczby cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach, ale również pozostaniu tych os. i podjęciu pracy w Polsce) w okresie od II 2017 r. do końca II 2021 r. Projekt jest zgodny z celem PO WER, w ramach Działania 3.3 poprzez realizację międzynarodowego programu kształcenia. Realizacja projektu jest zgodna ze Strategią Rozwoju Woj. Pomorskiego do 2020 r. w zakresie poprawy jakości kształcenia z uwzględnieniem sygnałów płynących z rynku pracy. Działania założone w projekcie są zgodne z Wizją Rozwoju PG do 2020 r. w zakresie umiędzynarod. oferty uczelni.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
POWR.03.03.00-00-M080-16 z dnia 2017-02-22
Okres realizacji:
2017-02-01 - 2021-02-28
Kierownik projektu:
dr hab. Julita Wasilczuk
Realizowany w:
Administracja Wydziału Zarządzania i Ekonomii
Wartość projektu:
1 400 092.08 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 108 razy