Jednoetapowa synteza pochodnych O-2-izocefamów i N-2-izocefamów posiadających ugrupowanie retroamidowe/tioretroamidowe lub fosfonowe/tiofosfonowe - potencjalnych antybiotyków beta-laktamowych oraz inhibitorów beta-laktamaz. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jednoetapowa synteza pochodnych O-2-izocefamów i N-2-izocefamów posiadających ugrupowanie retroamidowe/tioretroamidowe lub fosfonowe/tiofosfonowe - potencjalnych antybiotyków beta-laktamowych oraz inhibitorów beta-laktamaz.

Pierwszorzędnym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i wydajnej metody syntezy O-2-izocefamów oraz N-2-izocefamów mających w pozycji C-7 ugrupowanie karbamoilowe, tiokarbamoilowe, fosfonowe bądź tiofosfonowe. Zakładamy, że opracowana metoda pozwoli otrzymać serię kilkunastu nie opisanych dotychczas pochodnych izocefamów o nowej konstytucji. Zostaną one następnie zbadane pod względem aktywności biologicznej. Pozwoli to na porównanie wpływu jaki wywierają grupy karbamoilowa-, tiokarbamoilowa-, fosfonowa-, tiofosfonowa na aktywność izocefamów. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach proponowanego przez nas projektu badawczego dotyczącego opracowania nowej metody syntezy O-2-izocefamów , N-2-izocefamów, zostaną opublikowane w czasopismach z listy JCR, zakładamy iż będą to miedzy innymi Synthesis, Journal of Hetero Chemistry, Organic Letters, Helvetica Chemica Acta or Tetrahedron Letters lub inne których Impact Factor wynosi od 2 do 5. Wzrost ilości szczepów bakterii wykazujących odporność na powszechnie stosowane antybiotyki, powoduje że dla zapewnienia w przyszłości możliwości prowadzenia skutecznej farmakoterapii zakażeń bakteryjnych konieczne jest poszukiwanie nowych skutecznych antybiotyków. Powyższy cel wymaga rozwijania metod syntezy pozwalających na wprowadzanie modyfikacji do układu β-laktamowego. Wynikiem projektu będzie wygodne i wydajne narzędzie do syntezy pochodnych O-2-izocefamów oraz N-2-izocefamów - antybiotyków β-laktamowych których potencjał nie został do końca zbadany. Nie zostały dotychczas opisane izocefamy podstawione w pozycji C-7 grupą karbamoilową, tiokarbamoilową, fosfonową bądź tiofosfonową dlatego otrzymane w ten sposób związki zostaną poddane badaniom biologicznym jako inhibitory β-laktamaz-enzymów które odgrywają główną rolę w procesie oporności bakterii na terapię antybiotykową. Otrzymane w ten sposób dane pozwolą porównać wpływ grup funkcyjnych na aktywność izocefamów jak również pozostałych antybiotyków β-laktamowych. Pozytywny wynik naszego projektu dostarczy narzędzie do pracy chemikom, a otrzymane w ten sposób informacje wynikające z badań biologicznych uzupełnią wiedzę na temat zależności struktura-aktywność dwupierścieniowych antybiotyków β-laktamowych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
2013-09-02 - 2015-03-01
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
Realizowany w:
Katedra Technologii Leków i Biochemii
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 141 razy