Kompetencje Miękkie e-Pracownika Przyszłości - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompetencje Miękkie e-Pracownika Przyszłości

Celem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań pomiędzy partnerami z Polski oraz Norwegii polegających na umacnianiu dotychczasowych kontaktów, a także nawiązywaniu nowych. Ponadto, wymiana doświadczeń w zakresie ubiegania się o środki zewnętrzne na badania naukowe (poszukiwanie i wybór źródeł finansowania, planowanie projektów, sporządzanie wniosków projektowych) oraz obsługi projektów badawczych (administrowanie projektem, sprawozdawczość z realizacji projektu). W rezultacie, ww. działania prowadzić mają do stworzenia wspólnych, polsko-norweskich propozycji wniosków aplikacyjnych do programów międzynarodowych (Horyzont 2020, The Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020). Wnioski projektowe dotyczyć będą problemu identyfikacji i charakterystyki kluczowych kompetencji miękkich pracowników przyszłości, których posiadanie będzie niezbędne by osiągnąć sukces na rynku pracy, biorąc pod uwagę m.in. zmianę charakteru pracy i upowszechnianie się jej niestandardowych form jako rezultatu coraz szerszego wykorzystywania Internetu w pracy zawodowej oraz rozwoju nowych technologii.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
SSFe-WE
Program finansujący:
Polsko-Norweski Fundusz Współpracy Dwustronnej
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
z dnia 2017-08-28
Okres realizacji:
2017-10-11 - 2017-10-13
Kierownik projektu:
dr Michał Tomasz Tomczak
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Filozofii i Metodologii Nauk
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Western Norway University of Applied Sciences (Norwegia)
Wartość projektu:
10 753.25 PLN
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 140 razy