Kompetencje siłą napędową sukcesu studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompetencje siłą napędową sukcesu studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Celem projektu jest podniesienie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców wśród 160 studentów (96K, 64M) czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia na Wydziale Zarządzania i ekonomii Politechniki Gdańskiej w tym 60 (36 K, 24 M) studentów kierunku zarządzanie inżynierskie, 50 (30 K, 20 M) studentów kierunku zarządzanie w języku polskim i angielskim, 50 (30 K, 20 M) studentów kierunku analityka gospodarcza w okresie od 01.10. 2017 r. do 30.09. 2020 r. poprzez ich udział w certyfikowanych szkoleniach i warsztatach, dodatkowych zajęciach realizowanych wspólnie z pracodawcami, zadaniach praktycznych w formie projektowej, wizytach studyjnych u pracodawców. W wyniku realizacji zaplanowanych działań 160 studentów podniesie swoje kompetencje odpowiadające potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa co przyczyni się do realizacji celu szczegółowego PO WER wskazanego w pkt. 3.1.1 wniosku tj. "Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa". Realizacja projektu jest zgodna ze Strategią Rozwoju Politechniki Gdańskiej oraz Strategią Rozwoju Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
POWR.03.01.00-00-K304-16 z dnia 2017-02-22
Okres realizacji:
2017-10-01 - 2021-03-31
Kierownik projektu:
dr Justyna Kujawska
Realizowany w:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Wartość projektu:
1 015 375.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 102 razy