Kompleksowe badania rozwoju mikro- i makro-pęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem fal sprężystych: doświadczenia i modelowanie metodą elementów dyskretnych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kompleksowe badania rozwoju mikro- i makro-pęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem fal sprężystych: doświadczenia i modelowanie metodą elementów dyskretnych

Celem naukowym projektu jest wyjaśnienie mechanizmu propagacji fal sprężystych i ich interakcji z mikro- i makro-pęknięciami w elementach betonowych poddanych monotonicznemu obciążeniu quasi-statycznemu. Ponieważ beton ma szczególną strukturę, która jest nieciągła i niejednorodna, mechanizm ten zostanie opisany za pomocą zaawansowanego modelu matematycznego opartego na rozszerzonej metodzie elementów dyskretnych. Podejście dyskretne pozwoli na dokładną rekonstrukcję struktury betonu i analizy ewolucji mikro- i makro-pęknięć podczas deformacji betonu. Wymiernym efektem realizacji projektu będą artykuły publikowane czasopismach indeksowanych na liście JCR.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2019/35/B/ST8/01905 z dnia 2020-09-01
Okres realizacji:
2020-09-01 - 2023-08-31
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka
Realizowany w:
Katedra Wytrzymałości Materiałów
Wartość projektu:
1 194 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

wyświetlono 1685 razy